Leerstoel Filosofie van Cultuur, Politiek en Religie vanwege Stichting Civis Mundi

Civis Mundi Digitaal #1

LEERSTOEL FILOSOFIE VAN CULTUUR, POLITIEK EN RELIGIE VANWEGE STICHTING CIVIS MUNDI

 

Met de instelling per 1 september 2008 van een leerstoel Filosofie van Cultuur, Politiek, en Religie beoogt Stichting Civis Mundi een hoogwaardige academische bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en overdracht van filosofische reflectie op cultuur, politiek en religie binnen een Europese en internationale context. Concreet bestaan de taken uit het verrichten van onderzoek en het publiceren van de resultaten daarvan, het geven van colleges en het (mede)begeleiden van promoties. De taken worden uitgevoerd binnen en in samenwerking met de leden van de leerstoelgroep Filosofie van Mens en Cultuur, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel wordt bekleed door prof. dr. Marli Huijer.

Onderzoeksthema’s waaraan binnen de leerstoel wordt gewerkt zijn: ritme, cultuur, politiek en religie; tijd; en filosofie van (biomedische) wetenschap- en techniek. Huijer superviseert als (co)promotor 5 promovendi, deels op het gebied van tijd (hoe zijn kantelingen die zich in de actualiteit voordoen - zoals een economische crisis - te begrijpen vanuit het werk van Henri Bergson?), deels op het gebied van politiek (Wat is de veerkracht van burgers in postnationale tijden?), deels op het gebied van gezondheidszorg (Welke rol speelt compassie in de zorg?).

In de afgelopen twee jaar zijn er diverse publicaties verschenen, zoals het boek Opnieuw Beginnen (Huijer & Mulder, 2009), genomineerd voor de shortlist van de Socrateswisselbeker, het boek Moralicide. Nieuwe vocabulaires voor technologie (2010, onder redactie van Huijer en Smits), en het boekje De zachte kracht van de dialoog (Huijer, 2009). Een verkorte versie, verschenen in dagblad Trouw, werd opgenomen in het HAVO her-eindexamen Nederlands 2010.

Wetenschappelijke artikelen verschenen o.a. in Biosocieties (Huijer, 2009) Tijdschrift voor Sociologie (Huijer, 2010), in Time & Society (2010) (Huijer, 2010), Genomics, Society & Policy  (Huijer, 2009), Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (Van der Cingel M., 2009), Nursing Philosophy (Van der Cingel, 2009). Ook werd een groot aantal artikelen gepubliceerd in vaktijdschriften en populaire media (dagbladen, Filosofie Magazine, Wijsgerig Perspectief etc.). Naar aanleiding van deze publicaties werden diverse wetenschappelijke lezingen en voordrachten voor breder publiek verzorgd.  

            In 2009/2010 verzorgde Huijer een Engelstalige mastercursus over Free speech and its limits verzorgd (15 x 2 uur), waaraan 20 studenten deelnamen. De cursus werd door 17 studenten met een paper afgerond. In de evaluatie werd de cursus hoog gewaardeerd. In 2010/2011 wordt een mastercursus Ritmes van de cultuur verzorgd. In 2010 rondde Eric van Waalwijk van Doorn onder begeleiding van Huijer zijn masterscriptie ‘Een bewaakt ogenblik. Een filosofisch onderzoek aan het ‘nu’ af’ (judicium: 8,5).

            In 2009 werd ism dr. Henk Oosterling (EUR, leerstoelgroep) en Deirdre Boer (afgestudeerd) een internationaal postgraduate symposium over het late werk van Michel Foucault georganiseerd - met als hoofdsprekers Colin Gordon (UK), Jody Dean (USA) en René ten Bos (RU). Er werden 25 presentaties gegeven door promovendi en senioronderzoekers.

Overige werkzaamheden betreffen o.a.: lid beoordelingscommissie van het proefschrift van Suzan Langenberg (Kritiek als des-organisatie en de rol van bedrijfsethiek), Radboud Universiteit Nijmegen (september 2008), Katinka Waelbers (Doing good with things: taking responsibility for the social role of technologies), Universiteit Twente (juni 2010), lid beoordelingscommissie Jeroen Timmermans (Playing with Paradoxes. Identity in the Web Era) Erasmus Universiteit Rotterdam (november 2010); bestuurslid van feministisch maandblad Opzij; lid sollicitatiecommissie Socrates hoogleraar Universiteit Twente (mei 2010); jurylid van de Spinozalens, een internationale prijs op het gebied van de ethiek.

Wat de toekomst betreft hoopt de leerstoelhouder de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten verder uit te breiden en de resultaten daarvan te (blijven) vertalen naar een breder publiek.