Jaarprogramma Filosofisch Café Haarlem 2010/2011

Civis Mundi Digitaal #1

Jaarprogramma 2010-2011

 

Op dinsdag 5 oktober 2010 zal filosofe Dr. Heidi S.C.A. Muijen de filosofie van de levenskunst belichten aan de hand van het thema levensgeluk. Het begin van onze Westerse filosofische traditie wordt gemarkeerd door de wijsheidsspreuk op de tempel van Apollo in Delphi ‘Mens ken u zelf!’ In de inleiding zal deze spreuk worden besproken in de context van de klassieke filosofie van de levenskunst. Vervolgens onderzoeken we of deze wijsheidstraditie ons een filosofische sleutel biedt om onze persoonlijke opvattingen over geluk te verhelderen en bewuster met dit thema in het dagelijkse leven om te kunnen gaan. Bovendien kunnen we de actualiteit erin spiegelen: Zijn hedendaagse beelden over geluk wel zo fundamenteel verschillend van die van vroeger? In hoeverre zijn stoïcijnse, hedonistische, cynische en sceptische opvattingen nog steeds van waarde? Kunnen ze ons helpen de weg in ons overvolle bestaan te vinden, ‘zappend’ tussen werk en privé, hart en hoofd, denken en doen?

 

Heidi Muijen heeft een filosofische praktijk voor levenskunst en creatieve ontwikkeling: Thymia. Zij heeft in haar praktijk een filosofisch spel ontwikkeld: Mens ken jezelf! Daarnaast is zij aan de master Begeleidingskunde in Rotterdam en aan de ‘Creatieve Therapie Opleiding van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen verbonden.

 

Disdag 9 november zal Ilco van der Linde ons inspireren rondom het thema Spiritualiteit en praktisch idealisme

Een betere wereld gaat velen van ons aan het hart. Maar hoe brengen we die dichterbij? Ilco van der Linde laat met zijn projecten zien dat we in actie kunnen komen voor onze idealen. Op zijn zestiende begon hij met Bevrijdingspop en daarna werden vele andere initiatieven door hem (mede) opgestart, zo ook het jaarlijkse klassieke concert op 5 mei voor Carré op de Amstel.

In 2002 startte hij met Dance4Life, inmiddels in al meer dan 20 landen actief om jongeren op een eigentijdse manier te betrekken bij het terugdringen van HIV & Aids. Sinds kort werkt Ilco van der Linde aan een nieuw internationaal vredesproject, dat MASTERPEACE gaat heten. Met deze projecten weet hij door "creating heart connections" (jonge) mensen met kunst, muziek of dans zó te raken dat ze nieuwsgierig worden naar moeilijke boodschappen of zelfs voor hun gloednieuwe idealen aan de slag willen gaan. Het hart kent redenen die de rede niet kent. Dáár moet je dus zijn, als je verandering wilt starten. 

 

Zie voor meer informatie: http://www.ilcovanderlinde.nl/ of http://www.linkedin.com/profile?viewProfile=&key=39287689&trk=  

 

 

Op dinsdag 18 januari 2011 geeft Maartje Schermer vele voorbeelden van wat er op het gebied van ‘mensverbetering’ allemaal al mogelijk is. Terwijl de geneeskunde zich vroeger bezighield met het genezen van zieke mensen, is het tegenwoordig in toenemende mate mogelijk om gezonde mensen verder te verbeteren. Tegelijkertijd zijn de grenzen tussen ziekte en gezondheid en normaal en abnormaal aan het schuiven. Bijna 1 miljoen Nederlanders slikt antidepressiva: zijn deze mensen werkelijk allemaal ziek? En wat te denken van de toename aan kinderen met diagnoses als ADHD of PPD-NOS?  Wat vinden we nog normaal/acceptabel en wanneer is ingrijpen van buitenaf nodig/wenselijk? Hoe ver gaat bijvoorbeeld de cosmetische chirurgie? Zijn we pas normaal als we geen hangende oogleden meer hebben? Is veroudering nog een natuurlijk proces dat bij het leven hoort, of moeten we ook dat proberen te genezen?

Op alle fronten lijken de marges van wat ‘normaal’ is smaller te worden. Dat roept vragen op over de effecten van ons technisch kunnen, over sociale druk en de maakbaarheid van de mens, over de waarde van diversiteit en, uiteindelijk, over onze visie op het goede leven.

 

Maartje Schermer is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Medische ethiek en Filosofie van de geneeskunde van het ErasmusMC te Rotterdam.

 

Op dinsdag 1 maart zal Erik van Praag het Filosofisch café Haarlem verzorgen over duurzaamheid. Onze wereld is ernstig in het ongerede geraakt, en duurzaamheid is geen optie maar noodzaak. Duurzaamheid is echter niet uitsluitend een kwestie van technische en organisatorische oplossingen, het is bovenal een kwestie van mentaliteit. En hoewel er een steeds krachtiger onderstroom gaande is in de ontwikkeling van de voor duurzaamheid benodigde mentaliteit, gaat die ontwikkeling niet snel, ver en diep genoeg. Op deze avond zullen we er over spreken wat in dat opzicht van ons gevraagd wordt en hoe we daar kunnen komen. Daarbij speelt het modieuze maar niettemin essentiële begrip ’spiritualiteit’ een cruciale rol.

 

Erik van Praag heeft als therapeut, coach, trainer en organisatie-adviseur altijd gewijd aan de bewustwording van zichzelf en anderen. Thans is hij directeur van The Edge bv, een school voor leiderschap (zie www.theedge.nu). Zijn essentiële  vraag is hoe is een massale bewustzijnsomslag in de samenleving te realiseren. Enkele publicaties: De Aarde heeft koorts, 7 stappen op de weg naar bewustzijnsontwikkeling en Spiritueel Leiderschap.

 

In de maand van de filosofie april 2011 zullen we in samenwerking met de filosofische boekhandel Spijkerman een programma verzorgen dat past bij het thema van die maand.

 

Het Filosofisch café Haarlem vindt plaats op dinsdagavonden in de remonstrantse kerk aan de Oranjekade 1 te Haarlem. De filosofisch cafés starten om 19.45 uur.

Meer informatie op http://www.kerkpleinhaarlem.nl/remvvh/cafe.html of bij Marianne Waling-Huijsen, tel (0252) 530746, mobiel (06) 16370875, of per mail fil.cafehaarlem@gmail.com. Op dat e-mailadres kunt u zich ook inschrijven voor de mailaankondiging van elk volgend Filosofisch café Haarlem.

 

 

Met  vriendelijke groet,

 

Marianne Waling-Huijsen

Coördinator Filosofisch café Haarlem

 

Met Waarden Helen

Zilkerduinweg 359

2191 AL De Zilk

T (0252) 530 746

M (06) 16 370 875

W http://www.metwaardenhelen.nl

T   http://twitter.com/MFDWH

L   Connect op LinkedIn