Terrorisme conferentie in Leiden

Civis Mundi Digitaal #5

Terrorisme conferentie in Leiden

 

Op 20 mei 2011 vindt in Leiden een conferentie plaats over terrorisme en contraterrorisme. Daar terrorisme ook een van de discussiethema’s van Civis Mundi is ontlenen we aan de aankondiging van die conferentie de volgende toelichting:

Het internationale terrorisme is zowel op het nationale als op het internationale vlak een bedreiging voor de fundamentele beginselen van democratie en de rechten van de mens. Het is dan ook niet verwonderlijk dat regeringsleiders en intellectuelen wereldwijd zich inspannen om deze bedreiging te begrijpen en het hoofd te bieden. De door de afdeling Encyclopedie van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Leiden georganiseerde conferentie over "Terrorisme: Ideologie, Recht en Beleid" is een uitgelezen kans voor beleidsmakers, ambtenaren, academici, advocaten, rechters en studenten om een beter begrip te krijgen van de aard en de omvang van de bedreigingen die het terrorisme aan zowel islamitische als niet-islamitische landen stelt. Het uitgangspunt van deze conferentie is dat voor een succesvolle contraterrorismestrategie een grondige kennis van de ideologie die aan het terrorisme ten grondslag ligt noodzakelijk is. Wat betreft de ideologische invalshoek zal tijdens deze conferentie ingegaan worden op de ideologie van het Islamisme en de vraag of de Westerse cultuur vitaal genoeg is om hier een alternatieve ideologie tegenover te zetten. Vervolgens zal het contraterrorismebeleid van de Europese Unie, alsmede van de lidstaten vanuit een beleidsmatige en strafrechtelijke invalshoek nader onderzocht en toegelicht worden. Tijdens deze conferentie zal tevens het boek "Terrorism: Ideology, Law and Policy" gepresenteerd worden en is daarmee een absolute ‘must’ voor een ieder die zich bezighoudt met de intellectuele en de beleidsmatige politiek-juridische aspecten van de terreurbestrijding.

 

Conferentie Programma:

9.30 Registratie zal tussen 9.30 en 9.45 uur plaatsvinden

9.45 Prof. dr. Bassam Tibi (University of Goettingen): "From Old Jihad To New Jihad: The transformation of classical jihad to terrorist jihadism and its significance to Europe"

10.45 Prof. dr. Paul Cliteur: "Cultural Counter-Terrorism"

11.45 Prof. dr. Rob de Wijk (University of Leiden): "Thwarted, Failed and Successful Plots by Muslim Extremists in the European Union"

12.45-14.00 lunch pauze in het restaurant van het Kamerlingh Onnes Gebouw.

14.00 Prof. dr. Cyrille Fijnaut (University of Tilburg): "Terrorism and the European Union"

15.00 Prof. dr. Harmen van der Wilt (University of Amsterdam): " In Search of Motive: Conceptual hazards in the quest for a proper definition of terrorism"

16.00-17.00 receptie in het restaurant van het Kamerlingh Onnes Gebouw.