Dorpsgezicht: Villanelle

Civis Mundi Digitaal #6

door L. Tigchelaar

Dorpsgezicht: Villanelle

 

Zij zijn allen heengegaan

D’oude kerk is kaal en kil

Langs de lange hemellaan

 

Mosbegroeid en half vergaan

Staan kale muren stom en stil

Zij zijn allen heengegaan.

 

Door vuur gevlekt in volle maan

Stompe kaarsen doods en stil

Langs de lange hemellaan.

 

Grijze stenen, moe van traan

Niemand die nog bidden wil

Zij zijn allen heengegaan.

 

Rond verwelkte bloemen staan

*Zwarte rozen jong en pril

Langs de lange hemellaan.

 

Torenklokken treurig slaan

Kraaien krassen schel en schril

Zij zijn allen heengegaan

Langs de lange hemellaan.

 

 

LST, maart 2011

 

*Was: Rode rozen