Belang en betekenis van gezamenlijke leefritmes

Civis Mundi Digitaal #7

Belang en betekenis van gezamenlijke leefritmes

Marli Huijer, Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd, Klement, 2011

 

Niet de zoveelste oproep om te onthaasten, wel een hartstochtelijk pleidooi voor een goede ‘ritmische’ inrichting van ons individuele en sociale leven, kortom voor een bestaan dat in orde is.

Hoeveel verlies aan sociale ritmiek kan een mens verdragen? Vaste werk- en slaapritmes moeten tegenwoordig wijken voor de eisen van de 24-uurseconomie. De arbeidsmarkt wil dat we permanent paraat staan. Mannen en vooral ook vrouwen zullen nog flexibeler moeten worden dan ze al waren. Maar laat ons lichaam zich wel zo gemakkelijk herprogrammeren?

Marli Huijer, Civis Mundi hoogleraar in de Faculteit Wijsbegeerte van de EUR, wijst in Ritme op het belang en de betekenis van gezamenlijke leefritmes. Ze laat zien dat de dreigende teloorgang ervan een serieus politiek probleem vormt en een ontwrichtend effect kan hebben op de maatschappelijke verhoudingen. Dat het vanzelf goed komt lijkt te optimistisch. Zeker als we ons realiseren dat de gemiddelde Nederlander het de afgelopen decennia steeds drukker heeft gekregen. Wanneer ritmes van werken, zorgen, feesten en vrije tijd verstoord raken, leidt dat tot wanorde, gejaagdheid en stress.

Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd  brengt de ritmes in kaart die het leven in de eenentwintigste eeuw bepalen. Wat is ritme? Waar komen ritmes vandaan, en waarom werken ze ordenend? Waar treden fricties tussen ritmes op? Welke nieuwe leefritmes kunnen we ontwerpen die beter aansluiten bij de eisen van de tegenwoordige samenleving? Zijn we toe aan een ministerie van tijdsordening? En vooral: wat is een goed ritme?

Het boek dat een fundamenteel probleem van deze tijd  ter discussie stelt verschijnt begin oktober.

Belang en betekenis van gezamenlijke leefritmes

 

 

Marli Huijer, Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd, Klement, 2011

 

Niet de zoveelste oproep om te onthaasten, wel een hartstochtelijk pleidooi voor een goede ‘ritmische’ inrichting van ons individuele en sociale leven, kortom voor een bestaan dat in orde is.

Hoeveel verlies aan sociale ritmiek kan een mens verdragen? Vaste werk- en slaapritmes moeten tegenwoordig wijken voor de eisen van de 24-uurseconomie. De arbeidsmarkt wil dat we permanent paraat staan. Mannen en vooral ook vrouwen zullen nog flexibeler moeten worden dan ze al waren. Maar laat ons lichaam zich wel zo gemakkelijk herprogrammeren?

 

Marli Huijer, Civis Mundi hoogleraar in de Faculteit Wijsbegeerte van de EUR, wijst in Ritme op het belang en de betekenis van gezamenlijke leefritmes. Ze laat zien dat de dreigende teloorgang ervan een serieus politiek probleem vormt en een ontwrichtend effect kan hebben op de maatschappelijke verhoudingen. Dat het vanzelf goed komt lijkt te optimistisch. Zeker als we ons realiseren dat de gemiddelde Nederlander het de afgelopen decennia steeds drukker heeft gekregen. Wanneer ritmes van werken, zorgen, feesten en vrije tijd verstoord raken, leidt dat tot wanorde, gejaagdheid en stress.

Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd  brengt de ritmes in kaart die het leven in de eenentwintigste eeuw bepalen. Wat is ritme? Waar komen ritmes vandaan, en waarom werken ze ordenend? Waar treden fricties tussen ritmes op? Welke nieuwe leefritmes kunnen we ontwerpen die beter aansluiten bij de eisen van de tegenwoordige samenleving? Zijn we toe aan een ministerie van tijdsordening? En vooral: wat is een goed ritme?

Het boek dat een fundamenteel probleem van deze tijd  ter discussie stelt verschijnt begin oktober.