Meer aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid bij commissarissen

Civis Mundi Digitaal #7

Meer aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid bij commissarissen

 

Commissarissen worden zich steeds meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de governance van AEX en AMX bedrijven tussen 2006 en 2010. De uitkomsten laten zien dat het aantal raden van commissarissen met een commissie gericht op maatschappelijke verantwoordelijk de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Echter, het hebben van een commissie biedt geen garantie voor succes.

Raden van commissarissen bestaan uit verschillende commissies die specifieke onderwerpen behandelen en besluitvorming voorbereiden. Vanuit de code voor Goed Ondernemingsbestuur zijn AEX en AMX bedrijven verplicht een audit-, een belonings- en een nominatiecommissie te hebben. Daarnaast heeft een toenemend aantal raden van commissarissen één of twee extra commissies voor speciale onderwerpen, zoals een corporate governance commissie. Het aantal bedrijven met extra commissies is sinds 2008 gegroeid van 28% naar 34% van de AEX en AMX bedrijven.

Uit het onderzoek van Berenschot blijkt dat de groei van extra commissies komt doordat steeds meer raden van commissarissen een risk & capital commissie en een social responsibility commissie instellen. "De opkomst van social responsibility commissies laat zien dat commissarissen steeds meer bewust worden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid," geeft adviseur Christiaan Gort aan. "Daarnaast beseffen commissarissen door de economische crisis dat zij meer moeten sturen op bedrijfsrisico’s". Het aantal social responsibility commissies is sinds 2008 gegroeid van 4% naar 10% van de bedrijven in 2010. Daarnaast hebben nog eens 12% van de raden van commissarissen een corporate governance commissie die soortgelijke onderwerpen behandelt.

De aanwezigheid van extra commissies verschilt per sector. Social responsibility of corporate governance commissies zien we vooral terug bij chemische bedrijven en bedrijven in de levensmiddelen sector. In de financiële sector heeft maar één bedrijf een corporate governance commissie, en is vooral het aantal risk & capital commissies gegroeid van 25% naar 80% van de bedrijven. "Het bestaan van een commissie garandeert echter niet per definitie dat het goed gaat" constateert Jeroen Nijzink, managing director bij Berenschot. "Zo voelden de commissarissen van ING bijvoorbeeld recent onvoldoende de maatschappelijke impact van het bonusbeleid aan, ondanks het feit dat zij als enige bedrijf in de sector een corporate governance commissie heeft."