College voor de Rechten van de Mens een feit

Civis Mundi Digitaal #9

College voor de Rechten van de Mens een feit

In november 2011 heeft de Eerste Kamer de wetgeving over de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens vastgesteld. Nederland krijgt daarmee het langverwachte nationale mensenrechteninstituut. Dit College zal de rol van waakhond vervullen op het gebied van mensenrechten in Nederland. Alle taken van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) gaan bij wet over naar het College voor de Rechten van de Mens, dat in 2012 zijn deuren zal openen. De CGB treedt in de voorbereiding op als kwartiermaker.

Laurien Koster, voorzitter van de CGB en het toekomstig College: "Dit is een prachtig resultaat. Wij zijn blij met het brede politieke draagvlak voor de komst van een onafhankelijk nationaal mensenrechteninstituut. Mensenrechten kennen en herkennen is belangrijk, zeker voor de overheid. Om mensenrechten onder de aandacht te brengen en vooral te houden is een cruciale rol weggelegd voor het College."

Kerntaak van het toekomstig College voor de Rechten van de Mens is het beschermen en bevorderen van mensenrechten in Nederland. Een combinatie van monitoring, onderzoek, advies en voorlichting moet dit realiseren. Het College is onder meer verantwoordelijk voor een jaarlijkse rapportage over de mensenrechtensituatie in Nederland.

Raad van Advies
De wet treedt gefaseerd in werking. De CGB start op korte termijn met de werving van de leden van de Raad van Advies. Leden van de Raad van Advies zijn afkomstig van maatschappelijk organisaties. Vaste leden zijn de Nationale Ombudsman, de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens en de voorzitter van de Raad van de Rechtspraak. De Raad van Advies heeft een belangrijke rol bij de benoeming van drie nieuwe Collegeleden. De drie nieuwe leden nemen, naast de huidige negen Commissieleden, plaats in het toekomstig College.

Samenwerking en consultatie
De afgelopen periode heeft de CGB gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties, wetenschappers en belangenbehartigers. De komende maanden zal de samenwerking intensiever worden. Naast een schriftelijke online vragenronde, organiseert de CGB begin 2012 een bijeenkomst om inhoudelijke input te genereren. Op basis hiervan zal het dan voltallige College zijn strategische beleid formuleren.

http://www.naareenmensenrechteninstituut.nl/