Actuele positie senioren in Nederland onderzocht - opvallende resultaten

Civis Mundi Digitaal #10

Actuele positie senioren in Nederland onderzocht - opvallende resultaten

 

De Unie KBO is geschrokken van de resultaten van het landelijk representatief onderzoek ’Is Nederland seniorproof?’ dat de seniorenorganisatie heeft laten uitvoeren door Ipsos Synovate. Drie belangrijke onderwerpen scoren op dit moment een onvoldoende: veiligheid, openbaar vervoer en respect voor senioren in Nederland. De Nederlandse bevolking verwacht zelfs dat over 10 jaar de huidige veiligheidssituatie voor senioren zakt van een 5.3 naar een zorgelijke 4.9.

De leefbaarheid voor ouderen in Nederland krijgt momenteel met een rapportcijfer van 6.0 nog net een voldoende. Over tien jaar zal Nederland het met een 5.6 moeten doen. ’Nederland telt dan bijna 3,4 miljoen senioren, tegen ruim 2,6 miljoen 65-plussers nu. Daarmee is het de snelst groeiende bevolkingsgroep in Nederland. Het kan toch niet zo zijn dat een zo grote groep mensen in een voor hen benedenmaatse omgeving leeft of gaat leven!’, aldus Hans Muis, voorzitter van de Unie KBO.

Onveilig
De Unie KBO is bekend met het feit dat ouderen vaker slachtoffer zijn van inbraak, oplichting en pinpasfraude dan de generaties voor hen. Bijna één op de twee Nederlanders maakt zich op dit moment zorgen over de veiligheid van senioren, zo blijkt uit het onderzoek. Iets meer dan de helft van onze bevolking is van mening dat preventie, in de vorm van een gratis cursus veiligheid, een goede oplossing is.

Onvoldoende: gezondheidszorg
Volgens de respondenten gaan de huidige financiële situatie en de gezondheidszorg afglijden van een magere voldoende (resp. 6.2 en 6.0) naar een echte onvoldoende (resp. 5.2 en 5.3) over 10 jaar. De gezondheidszorg voor ouderen en hun financiële situatie voldoen in 2012 nog nipt, maar over tien jaar voldoen deze twee onderdelen niet meer aan de eisen van een leefbaar land voor senioren.

Voldoende: kunst en cultuur
Is het over 10 jaar dan alleen maar kommer en kwel voor de senioren? Wonderlijk genoeg kunnen de senioren, volgens de ondervraagden, gerust zijn als het gaat om het aanbod van kunst en cultuur, televisie en radio. Het aanbod van bijvoorbeeld tentoonstellingen in musea, voorstellingen in het theater en het aanbod op de Nederlandse televisie is volgens de ondervraagde Nederlanders op dit moment -en in 2022- voldoende gericht op senioren. Daarnaast vindt de Nederlander dat de huisvesting, zoals aanleunwoningen, serviceflats, verzorgingshuizen en woonzorgcentra, op dit moment goed geregeld is. De mening is dat senioren ook over 10 jaar kunnen rekenen op een breed en goed huisaanbod.
  
Opvallende resultaten
Opvallend resultaat uit het onderzoek is dat jongeren met een 6.2 het meest positief blijken te zijn over de huidige leefsituatie van senioren, terwijl mensen in de leeftijd van 50 tot 64 een 5.8 geven en daarmee een stuk negatiever zijn. Daarnaast is het opmerkelijk dat 65-plussers de ouderenzorg met een 6.3 beter beoordelen dan de gemiddelde Nederlander. En mannen in Nederland beoordelen alle onderdelen hoger dan vrouwen. Andere opvallende resultaten zijn:

- slechts één op de tien Nederlanders is van mening dat senioren meer zorgpremie moeten betalen omdat ze meer gebruikmaken van de zorg;
- 88% van de Nederlanders wil dat de 65-plus korting in het openbaar vervoer blijft;
- 32% is van mening dat kapitaalkrachtige Nederlanders geen AOW-uitkering zouden moeten krijgen;
- 71% vindt dat in Nederland onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde van ouderen;
- 77% vindt dat oppasoma’s en -opa’s essentieel zijn voor werkende ouders met kinderen.


Het onderzoek is in januari van dit jaar in opdracht van de Unie KBO uitgevoerd door bureau Ipsos Synovate. Aan het representatieve online onderzoek over de thema’s kunst en cultuur, huisvesting, media, veiligheid, respect, openbaar vervoer, gezondheidszorg en de financiële situatie van senioren hebben in totaal 1.786 respondenten van 15 jaar en ouder deelgenomen. Ongeveer 700 respondenten zijn leden van de KBO. De resultaten uit het onderzoek ’Is Nederland seniorproof?’ verschijnen dinsdag 20 maart in het ledenmagazine Nestor.

Over de Unie KBO
De Unie KBO is met ruim 200.000 leden de grootste, onafhankelijke seniorenorganisatie van Nederland. De Unie KBO komt op voor de belangen van senioren, met name op het terrein van zorg, welzijn, inkomen en koopkracht. Daarnaast biedt de Unie KBO haar leden diverse diensten, services en voordelen aan. Meer informatie over de Unie KBO: www.kbo.nl.