Versterking redactie

Civis Mundi Digitaal #12

De redactie van Civis Mundi wordt met ingang van dit nummer versterkt met prof. dr. G. (Bert) Snel. Het is de bedoeling dat hij de redactie van Civis Mundi te zijner tijd geheel overneemt als de huidige hoofdredacteur zich terugtrekt. Aan het cv van prof.  Snel is de volgende informatie ontleend:

Op 26-10-1972 gepromoveerd aan de VU tot doctor in de Sociale Wetenschappen op het proefschrift ‘Helpen (z)onder Dwang’ (Assen: Van Gorcum).

Ik heb drie ordinariaten bekleed: empirische criminologie aan de VU (1978-1982), hoogleraar methodologie van het handelen (1982-1990) aan de UVA en orthopedagogiek aan de UvA tot mijn pensionering .

Belangrijkste aandachtsterreinen, ook als hobby: wetenschapsfilosofie, rechtsfilosofie, politieke en sociale geschiedenis, wetenschapsgeschiedenis, ‘social theory’, kwaliteit van de zorg. Auteur van diverse boeken, diverse rapporten o.a. voor de overheid, en vele artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. De laatste twee jaar ook regelmatig bijdragen aan Civis Mundi digitaal.

Hoofdredacteur en mede-uitgever van het politiek-wetenschappelijke tijdschriften De Fundering en de Vernieuwing.

Eigenaar/directeur van SOTEC Consultancy BV (1997/2008), een adviesbureau, gespecialiseerd in simulatie van sociale processen, trainingen in conflictbeheersing, mediation, organisatieonderzoek en -advisering.

Voorzitter van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek van Politiek op Niveau (2002-2008).

Organiseerde congressen en symposia over leefbaarheid, lokale en provinciale politiek, en verzorgde met medewerkers trainingen, o.a. in campagnevoeren, het schrijven van politieke teksten, omgaan met de media, netwerkvorming en het benaderen van kiezers. Verzorgde de eerste cursuscyclus voor de leden van de Lijst Pim Fortuyn van 2004 t/m 2006. Tijdens de referendumcampagne (2005) en de verkiezingscampagne voor het Europese Parlement en de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 als adviseur betrokken bij de opstelling van het programma en advisering van de lijsttrekker. Oprichter en voorzitter van de Fortuyn Stichting (2003-heden).

Voorzitter Lijst Pim Fortuyn 2005-2007.Hoofdredactie politiek Tijdschrift De Vernieuwing. Organisator van diverse congressen en symposia, o.a. over de islam. Zie het boek Eindstrijd, 2009.

Deze zomer verschijnt in twee delen: De een z’n dood is de ander zijn brood: Pim Fortuyn en zijn partijen, deel I 1990-2002; deel II 2002-2007.