Dubbelinterview over Europa

Civis Mundi Digitaal #13

Dubbelinterview over Europa


De blikvanger van Ons Erfdeel 3/2012 is het interview met Luuk van Middelaar en Thierry Baudet over Europa, afgenomen door Hendrik Vos, professor politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Historicus en politiek filosoof Van Middelaar (°1973) werkt als speechschrijver op het kabinet van Europees president Herman Van Rompuy. Met De passage naar Europa schreef hij een veel geprezen politieke geschiedenis van de Europese Unie.

Baudet (°1983) is jurist en historicus en geeft regelmatig commentaar op de actualiteit in de Nederlandse media, onder meer met zijn column in NRC Handelsblad. Daarin laat hij zich kritisch uit over de EU. "Het werkt niet. En het zal nooit werken", schreef hij onlangs.

Van Middelaar in gesprek met Baudet, de "rechterhand" van de Europese president tegenover een scherpe eurocriticus: het leverde een boeiend, bij momenten erg pittig debat op over de fundamenten, ja zelfs de wenselijkheid van de EU. Ter illustratie twee citaten.

Van Middelaar vindt de recente ontwikkelingen in de EU fascinerend: "Omdat mensen heel sterk voelden, misschien wel voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog, dat ze samen in één schip zitten. In ieder geval heeft de bevolking van landen in de eurozone ondervonden dat wat het ene land doet een directe impact heeft op het andere. Dat is zo in economisch opzicht: fraude in Griekenland, schulden in Italië en huizenbubbels in Ierland kunnen een impact hebben op Nederland, Vlaanderen, Portugal en vice versa. Maar je hebt ook de politieke verwevenheid: besluiten van één parlement, of het nu het Finse, het Duitse of het Italiaanse is, worden in heel Europa nauwlettend in het oog gehouden. Zo zie je dat de gebeurtenissen zelf de mensen veel meer voor Europa kunnen interesseren dan heel wat van de goed bedoelde ideeën die de afgelopen zestig jaar zijn ontwikkeld."

En Baudet over de toekomst van de EU: "Over een paar jaar bestaat de euro niet meer. En over tien jaar, misschien vijftien jaar, is het gedaan met de EU. De heiligheid is eraf. Het wordt duidelijk dat het geen geld oplevert, dat het tot benauwende regelgeving leidt, dat het Europese Hof van Justitie samen met de Commissie een voortwoekerende machine is die steeds meer beleid centraal gaat regelen. Dat blijft niet werken, vroeg of laat stapt een van de grote landen eruit en is het klaar."