Vergeten Christendom

Civis Mundi Digitaal #13

Vergeten Christendom

Philip Jenkins, het vergeten christendom. Nieuw Amsterdam

De afgelopen dagen is bekend geworden dat de christenen in de Syrische stad Aleppo de wapens hebben opgenomen om zo hun recht van bestaan te beschermen. Wat lang niet iedereen weet is dat de wieg van het christendom juist in deze regionen heeft gestaan. Het onlangs herdrukte Het vergeten christendom is een baanbrekend boek over deze duizendjarige bloeitijd van de kerk in het Midden-Oosten, Afrika en Azië.

In zijn boek Het vergeten christendom maakt Jenkins, hoogleraar geesteswetenschappen aan de Pennsylvania State University en prominent godsdienstwetenschapper, op even verrassende als fascinerende wijze duidelijk dat het epicentrum van de christelijke macht aanvankelijk in een wereld lag die zich uitstrekte van China tot Noord-Afrika. Jenkins verhaalt van de opkomst, bloei en ondergang van een christelijk rijk met diepe Afrikaanse en Aziatische wortels, die in sommige gevallen teruggaan tot de tijd van Jezus’ eerste volgelingen.

Dat dit christelijke rijk na Constantijn nog meer dan duizend jaar heeft voortbestaan, is een hoofdstuk uit de wereldgeschiedenis dat Jenkins in dit boek aan de vergetelheid ontrukt. Eeuwenlang zwaaiden de christelijke kerken de scepter over het Midden-Oosten, en in het nieuwe islamitische rijk fungeerden ze als bestuurlijke en academische machtscentra.

Het vergeten christendom werpt een verhelderend licht op de verhouding tussen de christenen en hun islamitische overheersers en maakt duidelijk dat veel islamitische gebruiken en ideeën schatplichtig zijn aan deze verdwenen christelijke gemeenschappen.