Jaarverslag 2012. Leerstoel Filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens.

Civis Mundi Digitaal #17

door Maartje Schermer

Jaarverslag 2012. Leerstoel Filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens.

Namens de Stichting Civis Mundi gevestigd aan het ErasmusMC
Leerstoelhouder: prof dr Maartje Schermer

Wetenschappelijke publicaties

E.M.  Bunnik, M.H.N. Schermer, A.C.J.W. Janssen
The role of disease characteristics in the ethical debate on personal genome testing.
BMC Medical Genomics (2012) 5:4 

E.C.A. Asscher, I. Bolt, M. Schermer
Wish-fulfilling medicine in practice: a qualitative study on physician arguments.
JME (2012) 38:327-331 

PSC Kouwenhoven, NJH Raijmakers, JJM van Delden, J Rietjens, MHN Schermer GJMW van Thiel, M Trappenburg, S van de Vathorst, B van der Vegt, C Vezzoni, H Weyers, D van Tol and A van der Heide
Opinions of health care professionals and the public after eight years of euthanasia legislation in the Netherlands: a mixed methods approach.
Palliative Medicine (2012), Doi: 10.1177/0269216312448507

E.M.  Bunnik, A.C.J.W. Janssen, M.H.N. Schermer
A tiered-layered-staged model for informed consent in personal genome testing
European Journal of Human Genetics (2012) doi: 10.1038/ejhg.2012.237 

E.M.  Bunnik, A.C.J.W. Janssen, M.H.N. Schermer
Informed consent in direct-to-consumer personal genome testing: the outline of a model between specific and generic consent.
Bioethics (2012) doi: 10.1111/bioe.12004 

M. Schermer
Old age is an incurable disease - or is it? In: M. Schermer, Pinxten W. (eds) Ethics, Health Policy and (Anti-) Aging: Mixed Blessings. Springer Publishers, 2012, pp.209-224.

M. Schermer
Medische technologie en de bioethiek van het dagelijks leven
Tijdschrift voor Humanistiek  (2012) no 50/51, pp 97-104

Boek

M. Schermer, Pinxten W. (eds) Ethics, Health Policy and (Anti-) Aging: Mixed Blessings.
Springer Publishers 2012
ISBN 978-94-007-3869-0 

Overige publicaties

M. Schermer
De maakbare mens: een probleem in uw spreekkamer?
In: Bindels et al (red) Ontwikkelingen in de geneeskunde
Rotterdam: Het Congresbureau, ErasmusMC 2012, pp 38-42 

M.Schermer
Commentaar bij casus 19 ‘Telecare of tehuis?’ In: de Ruiter, Hendriks en Verkerk (eds.) Huisarts tussen individu en familie. Morele dilemma’s in de huisartsenpraktijk. Assen: Van Gorcum, 2012, p.94 

M. Schermer
Mensen beter maken, of betere mensen maken? Over enhancement en psychiatrie. In: D. Denys en G. Meijnen (eds). Handboek psychiatrie en filosofie. Amsterdam: De Tijdstroom, 2012, pp 258-268. 

M. Schermer
Van genezen naar verbeteren?
Oratie, Erasmus Universiteit Rotterdam 2012 

Presentaties wetenschappelijke congressen

Enhancement and adaptive preferences
Fourth Annual Dutch Conference on Practical Philosophy
Eindhoven, 3 november 2012 

Vitlaity and Values
SPARKS meeting, Leyden Academy on Vitality and Ageing
Leiden, 15-16 mei 2012 

Overige lezingen en presentaties

Diepgevroren eicellen en smart drugs. Ethische vragen rond maakbaarheid
Studium Generale Gent
Gent, België, 4 December 2012 

Reducing, restoring or enhancing autonomy with neuromodulation techniques.
Colloquium Parktische Filosofie, UvA
Amsterdam, 28 November 2012 

Van pedoscan tot gedachtenhelm; bijdrage aan debat
Ministerie van Justitie/ WODC/ Rathenau Instituut
Den Haag, 5 November 2012 

De maakbare mens in uw spreekkamer?
Nascholingscongres Ontwikkelingen in de Geneeskunde
Rotterdam, De Doelen, 1 November 2012 

In blijde verwachting?
Lunchlezing Studium General Utrecht
Utrecht, 17 October 2012 

Wel of niet doorbehandelen? De rol van ethiek onderwijs.
KNMG symposium ‘Geef nooit op!"
Utrecht, 14 June 2012 

Inleiding en debat bij film Limitless
LUX, Nijmegen, 21 mei 2012

Comments on public lecture by David Gems "Abolishing aging?"
Tübingen , Germany, 23 March 2012 

De maakbaarheid van de mens - zijn er morele grenzen?
Erasmuskring
Rotterdam, 9 February 2012 

Studeren is dope!
Lunchlezing studium generale Rotterdam
Rotterdam, 8 February 2012 

Wensen en grenzen in de geneeskunde
Symposium Wensen en grenzen in de geneeskunde
ErasmusMC / Centrum voor Ethiek en Gezondheid
Den Haag, 1 February 2012 

Subsidies

Our brain as capital: the ethical desirability of moral enhancement.
NWO/FWO
Aanvraag met prof. dr. S Sterckx, Universiteit Gent
Nederlandse deel: € 224.000  (totaal subsidie ca € 450.000) 

Screening, diagnostics and the reassurance industry
ZonMW
Medeaanvrager; hoofdaanvrager dr. E. Asscher
€350.000 

Lidmaatschappen en organisatie

Lid vaste Beraadsgroep Ethiek en Recht, Gezondheidsraad
Lid Commissie Medisch Ethische Vraagstukken ErasmusMC
Lid Onderwijscommissie Landelijke Onderzoekschool Ethiek 

Lid grote commissie promotie L. van Geneugten, Prevention of weight gain among overweight adults,16-3-2012
Lid grote commissie promotie M. van der Cingel, Compassie in de verpleegkundige praktijk, 6-7-2012
External examiner promotie John Doyle, What does it mean to be human? april 2012, University of Pretoria, South Africa

Voorzitter Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde
Lid redactie Filosofie en Praktijk
Lid jury Pieter van Foreestprijs

Lid Scientific and Organizing Committee World Congress of the IAB
Thinking ahead: 11th World Congress of Bioethics
26-29 June 2012, Rotterdam 

Lid Program committee TILTing Perspectives2013

Organisatie Jaarcongres Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde: Iedereen ziek? Medicalisering als filosofisch probleem
Leiden, UMCL, 10 November 2012

Organisatie symposium Wensen en grenzen in de geneeskunde
ErasmusMC / Centrum voor Ethiek en Gezondheid
Den Haag, 1 februari 2012

Onderwijs

Coordinerende taken voor het Basiscurriculum Geneeskunde
Coordinatie en (deel) uitvoering  Minor Ethiek in de gezondheidszorg (15 ECTS)

Uitvoerende taken binnen basiscurriculum:
Hoorcolleges filosofie/ethiek van de geneeskunde (8 uur)
Divers vaardigheidsonderwijs (oa ethische problemen, wilsbekwaamheid, leefstijl, prenatale screening)
Voorbereiden antwoordmodellen bachelor essays 

Extra curriculair:
Ethiek cursus Arsten voor Verstandelijk Gehandicapten io (3 dagdelen)
Ethiek cursus Klinisch Fysici io (1 dagdeel)
Ethiek cursus Artsen in opleiding voor specialist (1 dagdeel)
Ethiek cursus voor Philips onderzoeksmedewerkers (2 x 1 dag) 

Diverse Studium generale lezingen en bijdragen aan bij- of nascholing: zie bij lezingen

Publiciteit

Stolk, G. Beter dan gezond. Geneeskunde en de maakbaarheid van de mens. Interview. Monitor, (2012) 40;2: 30-32.

Kaper, L. Later als we cyborgs zijn... (Interview). Idee, tijdschrift wetenschappelijk bureau D’66 (2012) 33;3:20-22.

Schlikker, R. Gij zult gelukkig zijn. ESTA 2012, no 25, pp 78-80.