E-learning bij bedrijven blijft sterk groeien

Civis Mundi Digitaal #18

E-learning bij bedrijven blijft sterk groeien

 
 

E-learning (leren met behulp van online middelen, in tegenstelling tot klassikaal leren) neemt een voorname plaats in de opleidingsmix van bedrijven in. 80% van de Nederlandse top MKB en grootbedrijven werkt nu al met e-learning. Bijna de helft van de bedrijven die e-learning gebruiken, zal hier in 2013 meer aan gaan uitgeven. E-learning bevalt bedrijven goed. Slechts 3,4% van de e-learning gebruikende bedrijven zegt dat het e-learning budget weer zal dalen. Het aanbod van e-learning wordt steeds groter en e-learning wordt steeds toegankelijker. Acceptatie door de werknemers is geen issue.
Bij bedrijven waar men verwacht dat de uitgaven aan E-learning stijgen, is de gemiddelde verwachte stijging bijna 27%. Dit geldt voor bijna de helft van de bedrijven. De andere helft van de bedrijven verwacht in merendeel de bestedingen aan e-learning dit jaar op peil te houden. Als de uitgaven aan e-learning niet stijgen, verwachten bedrijven nog wel meer aan e-learning te gaan doen in 2013.


http://www.nidap.com

Informatie over het onderzoek
Bovenstaande gegevens komen uit het NIDAP onderzoek naar bedrijfsopleidingen en -trainingen van 2012-2013. NIDAP is een marktonderzoek- en adviesbureau gespecialiseerd in opleidings- en onderwijsgerichte markten. Wij adviseren nationale en internationale instituten, uitgevers en onderwijsinstellingen op het gebied van opleidingsbehoeften en -ontwikkelingen en marktkansen.