Nieuwe Denker des Vaderlands (#18)

Civis Mundi Digitaal #18

Nieuwe Denker des Vaderlands

Twee jaar geleden werd de eretitel Denker des Vaderlands geïntroduceerd en toebedeeld aan filosoof Hans Achterhuis. De titel gaf hem de gelegenheid om zijn wijsgerige beschouwingen op de actualiteit over te brengen in vaste optredens zoals in Trouw en Filosofie Magazine. Als maatschappelijk betrokken filosoof had Achterhuis vooral oog voor thema’s als ontwikkelingshulp, welzijn, gezondheidszorg, de kredietcrisis en het milieu. Na twee jaar is het tijd om de titel over te dragen. Op 17 mei wordt bekend gemaakt wie de nieuwe Denker des Vaderlands wordt.

Op 23 mei as. organiseert Studium Generale van de Universiteit Utrecht i.s.m. Lemniscaat, Trouw en de Internationale School voor Wijsbegeerte een gesprek tussen de oude en de nieuwe Denker des Vaderlands. In de Aula van het Academiegebouw zullen beide denkers met elkaar in debat gaan. Welke onderwerpen verdienen beschouwing? En wat geeft Achterhuis mee aan de nieuwe denker?  
Een terug- en een vooruitblik, waarna een plechtige overdracht zal plaatsvinden op het balkon van het Academiegebouw. Tijdens deze sierlijke balkonscène zal Hans Achterhuis nog één laatste gedachte meegeven aan het publiek, en zal zijn vervanger zijn eerste statement als Denker des Vaderlands meegeven.