Nederland en de opmars van Azië

Civis Mundi Digitaal #19

Aankondiging van: Rien T. Segers, De onstuitbare opmars van Azie. Uitgeverij Konklijke van Gorcum BV, Assen, 2013.

Nederland en de opmars van Azië

Aankondiging van: Rien T. Segers, De onstuitbare opmars van Azie. Uitgeverij Konklijke van Gorcum BV, Assen, 2013.

Als de huidige crisis achter ons ligt, zal de wereld er volstrekt anders uitzien. Eén van de belangrijkste factoren hierbij betreft een fundamentele verschuiving in de politiek-economische machtsverhoudingen: van het Westen naar het Oosten. De 21ste eeuw zal de eeuw van Azië worden.

Als Nederland zich niet goed voorbereidt op deze ‘aziatisering’, is het niet de vraag óf, maar hoe lang we ons staande kunnen houden. Met een aantal uiterst competitieve en economisch-agressieve Aziatische landen tegenover ons en Europese landen die sterk inzetten op het binnenhalen van Aziatische investeringen naast ons, moeten we zorgen dat we aanhaken en weten wat ons te doen staat. Dit vraagt om kennis en actie.

Wat maakt de Aziatische economieën zo succesvol? Welke gevolgen heeft hun groeiende invloed voor Nederlandse bedrijven? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als handelsnatie bij uitstek een sterke economische alliantie smeden met de Aziaten, zodat een substantieel deel van de toekomstige buitenlandse investeringen van Azië in Nederland terecht komt? Hoe lang hebben we nog voordat de Aziatische boot ons land voorbij zal varen en in een van onze buurlanden zal aanmeren?

De onstuitbare opmars van Azië geeft een gedetailleerde analyse van de opzienbarende ontwikkelingen in de vier belangrijkste Aziatische economieën: China, India, Zuid-Korea en Japan. Het geeft een fundamentele analyse over recente politiek-economische ontwikkelingen in Azië. Ook worden in dit boek de implicaties daarvan voor Nederland op een rij gezet. En niet in de laatste plaats vormt dit boek een handleiding om het merk ‘Nederland’ sterker op de wereldkaart te zetten.

Prof. Dr. Rien T. Segers is lange tijd hoogleraar Aziatische Bedrijfscultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen geweest. Hij is ook de founding director van het Center for Japanese Studies aan dezelfde universiteit. Op dit moment is hij lector ‘Asian Business Strategies’ aan de Hanzehogeschool Groningen. Tevens is hij Directeur Aziё-Strategie van de drie noordelijke provincies in Nederland.