Geopolitieke reflecties

Civis Mundi Digitaal #20

Bespreking van: Peter Logghe, Amerika. Het einde van het evidente rijk? Uitgeverij Egmont, Brussel.

Geopolitieke reflecties

Bespreking van: Peter Logghe, Amerika. Het einde van het evidente rijk? Uitgeverij Egmont, Brussel.

Dit is een publicatie die ik graag onder de aandacht breng, omdat geopolitiek denken daarin het vertrekpunt en het leidmotief vormt. Het is een manier van denken die in de Nederlandse buitenlandse politiek en het politiek denken daarover sterk ondergesneeuwd is geraakt onder de sterk moralistische oriëntatie van die politiek.

Het boek van deze Vlaamse auteur is opgebouwd uit vier hoofdstukken. Eerst geeft hij een kort overzicht van enige belangrijke geopolitieke denkers. Vervolgens verdiept hij zich in de grote geopolitieke uitdagingen van onze tijd en de grote wereldspelers met eerst aandacht voor de vraag of China de grote uitdaging wordt van de 21ste eeuw; en daarna een korte maar interessante analyse van het ontstaan en de specifieke problematiek van Amerika als imperium en in aansluiting hierop een analyse van de geopolitieke uitdagingen van Rusland als nieuwe politieke wereldspeler na de ontbinding van de Sovjet-Unie. Interessant is voorts een korte geopolitieke reflectie van de auteur op Europa en op enkele nieuwe uitdagingen buiten Europa. In een slotwoord beantwoordt hij de vraag wat er twintig jaar na de val van de Berlijnse Muur in de wereld veranderd is.

S.W.C.