Filosofisch café Haarlem. Jaarprogramma 2013-2014

Civis Mundi Digitaal #20

 

Filosofisch café Haarlem. Jaarprogramma 2013-2014

Het Filosofisch café Haarlem biedt u ook dit seizoen de gelegenheid om u te bezinnen op onderwerpen die spelen in de samenleving. Na een inleiding op het thema door een deskundige kunt u hierover met elkaar, en met de inleider, van gedachten wisselen. Het worden weer interessante én uitdagende avonden!

Het Filosofisch café Haarlem vindt steeds plaats op woensdagavond in de Remonstrantse kerk, Oranjekade 1 te Haarlem, aanvang om 19.45 uur. Entree: €5,- /studenten €3,-. Een passe-partout voor alle avonden (5 avonden voor de prijs van 4) kunt u op de eerste avond van dit seizoen (18 september) kopen voor € 20,- (studenten € 12,-).

18 september 2013 - Paul van Tongeren - ‘Leven is een kunst’, over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst

Leven is geen kunst zolang het een kwestie van overleven is. Wie moet zorgen te overleven, stelt geen vragen: hij vecht, (vr)eet, verbergt zich. Pas als dat gelukt is, is het mogelijk om van overleven, leven te maken; van vreten, eten en van biologie, kunst. Daarvoor is meer nodig dan filosofie. Maar zonder de kritische blik die het eigen leven onderzoekt, zal het waarschijnlijk niet lukken. Ethiek is zo’n zelfonderzoek. 

Prof. dr. Paul J.M. van Tongeren, won met het boek Leven is een kunst de Socrates wisselbeker 2013. Hij is hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit wijsbegeerte van de Radboud Universiteit Nijmegen en buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven.

23 oktober 2013 - Christa Anbeek - Leven na de crisis

Locatie: De Vishal aan de Grote Markt in Haarlem, met een tentoonstelling van Marcel van Kerckvoorde die aansluit op het thema

In de zomer van 2008 was Ada de Jong met haar gezin op vakantie in het noorden van Italië. Tijdens de afdaling van de Mont Dolent verongelukten voor haar ogen haar man en hun drie kinderen. In haar zoektocht naar zingeving stuit ze op het boek van Christa Anbeek, Overlevingskunst. Christa en Ada besluiten op zoek te gaan naar antwoorden op grote levensvragen als: Wie ben jij als er geen ander meer is? Hoe stijg je boven je verdriet uit? In De berg van de ziel vormen de persoonlijke ervaringen van Christa en Ada de basis voor hun zoektocht. Ze schrijven openhartig en toegankelijk over wat religie, filosofie en literatuur te bieden hebben als we geconfronteerd worden met een ongekend verlies.

Christa Anbeek schreef verschillende boeken over de zoektocht naar de diepere zin van leven en dood, waaronder het succesvolle Overlevingskunst; Leven met de dood van een dierbare (2010). Zij onderzocht en beoefende inzichten en praktijken uit het boeddhisme, humanisme, christendom, filosofie en literatuur. Als hoofddocent is zij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Het levenseinde onder ogen zien, levenskunst en overlevingskunst zijn belangrijke thema’s in haar werk.

27 november 2013 - Iris van Domselaar - De moed van de professionals, ethisch falen aanpakken

Ethisch falen van organisaties. Hoe gaan we ermee om? Meer regels, toezicht en sancties is een veel voorkomend antwoord. Iris van Domselaar vindt deze benadering naïef en pleit voor meer professionele moed op de werkvloer. Tegelijkertijd moet de samenleving moedige werknemers, waaronder de klokkenluider, beter beschermen. 

Iris van Domselaar is rechtsfilosoof aan de UvA en houdt zich o.a. bezig met de vraag hoe morele kwaliteit gewaarborgd kan worden in publieke instituties en professionele praktijken. Recent publiceerde zij in de Volkskrant opiniestukken over het belang van professionele moed en over de noodzaak van klokkenluiderbescherming. 

22 januari 2014 - René Gude, Denker des vaderlands - Stand-up Filosofie

René Gude, Denker des vaderlands, zal in het Filosofisch café Haarlem aan stand-up filosofie doen: losjes improviserend de (levens)vragen van het publiek beantwoorden door te putten uit de opgedane wijsheid en de schatkamer van de filosofie.

Stel René Gude een vraag en hij geeft origineel antwoord vol humor en filosofische wijsheid. Het maakt Gude tot misschien wel de meest spraakmakende Nederlandse filosoof van dit moment. Hij maakt deel uit van filosofisch elftal van Trouw, geeft lezingen op Lowlands, spreekt in filosofische cafés, treedt op bij TEDx en schrijft vaak in Filosofie Magazine, het tijdschrift waarvan hij hoofdredacteur was voordat hij als directeur bij de Internationale School voor Wijsbegeerte aantrad. En hij heeft nog maar één been. Het andere werd in 2011 geamputeerd, toen de kanker terugkeerde.

5 maart 2014 - Stine Jensen - Dag vriend! Een kleine filosofie van I-dentity

Helpen social media mensen om meer vrienden te maken of zijn deze ’vriendschappen’ slechts een netwerk van oppervlakkige kennissen? In Dag vriend! onderzoekt Stine Jensen de waarde van Facebookvriendschap, een eigentijds thema dat zij weet te verdiepen aan de hand van filosofen als Aristoteles, Montaigne en Alain de Botton. Ze schrijft niet alleen over de kracht van Facebook voor ’vrienden van de Arabische Lente’, maar ook over de gevaren van hun digitale traceerbaarheid in tijden van regime change.

Stine Jensen is filosoof en literatuurwetenschapster, medewerker van HUMAN en schrijft voor NRC Handelsblad. Zij schreef o.a. Waarom vrouwen van apen houden, Turkse vlinders, Leugenaars en Echte vrienden over Facebook en samen met Rob Wijnberg Dus ik ben. Een zoektocht naar identiteit. Ze is door Vrij Nederland uitgeroepen tot een van de beste acht jonge Nederlandse filosofen.

Meer informatie op http://www.metwaardenhelen.nl/filosofisch-cafe-haarlem

of bij Marianne Waling-Huijsen, tel (0252) 530746, mobiel (06) 16370875, of per mail fil.cafehaarlem@gmail.com. Via dit e-mailadres kunt u zich ook inschrijven voor de mailaankondiging van elk volgend Filosofisch café Haarlem.