Senioren niet bang voor de dood

Civis Mundi Digitaal #21

Senioren niet bang voor de dood

Drie van de vier Nederlandse senioren voelt geen angst voor de dood, zo blijkt uit het dood-onderzoek dat de grootste seniorenorganisatie van Nederland, de Unie KBO, onlangs verrichtte onder haar leden. Het onderzoek met opmerkelijke resultaten verschijnt vandaag in een speciaal themanummer van het ledenmagazine Nestor (oplage 190.000) dat geheel in het teken staat van de dood. Het blad heeft zelfs een boekenkast-grafkist als puzzelprijs.  

Bijna zeven van de tien senioren weten in grote lijnen hoe hun uitvaart eruit gaat zien. Uit het onderzoek, waar meer dan 600 senioren aan deelnamen, blijkt dat cremeren bij de meeste mensen de voorkeur heeft: 72% kiest voor crematie, 26% wil begraven worden. De ouderen zijn niet bang voor de dood, maar wel voor een eventuele lijdensweg. Zeven van de tien senioren zien hier tegenop, alhoewel slechts 18% daadwerkelijk een wilsverklaring hierover heeft opgesteld.

Leven na de dood
Dat de Nederlandse senioren berusten in hun einde, heeft waarschijnlijk te maken met het vertrouwen dat we op een of andere manier doorleven. De helft van ons gaat ervan uit dat er leven na de dood is. Van de gelovigen vertrouwt 72% op een leven na de dood. 57% van alle gelovige ondervraagden gelooft in engelen, 24% in de duivel en volgens 74% van de gelovige senioren bestaan wonderen - een kwart van hen heeft zo’n wonder weleens meegemaakt.

Als het mogelijk zou zijn om het eeuwige leven hier op aarde te verkrijgen, zouden zeven van de tien senioren hiervoor bedanken. De meest gehoorde reden wordt nog het best verwoordt door Annie (80): ’Juist die eindigheid maakt het leven boeiend. Ik heb het gevoel dat mijn leven bijna af is en langer doorgaan zou alleen meer van het zelfde zijn. Daarbuiten wil ik plaats maken voor de volgende generaties.’  Maar liefst 18% van de senioren heeft een bijna-doodervaring gehad waarbij ze het gevoel hadden los te staan van het eigen lichaam (23%), licht zagen aan het einde van de tunnel (14%) of zelfs een ontmoeting met Petrus.

Andere manier van afscheid
In het themanummer van Nestor over de dood staan, behalve het onderzoek, ontroerende en aansprekende verhalen over een andere manier van afscheid nemen, nieuwe mogelijkheden voor de uitvaart - zoals de grafkist die tijdens het leven dienst doet als boekenkast - , een artikel over de werkelijke waarde van uitvaartverzekeringen, bespaartips voor de uitvaart, informatie en stellingen over euthanasie en een reportage over een hospice. Geïnteresseerden kunnen een los nummer voor Euro3 (incl. verzendkosten) aanvragen via uniekbo@uniekbo.nl of via telefoon 0900-821 21 83. Het nummer is ook te downloaden voor tablet met de gratis Nestor-app.