Geloof en politiek een giftig mengsel?

Civis Mundi Digitaal #23

Geloof en politiek een giftig mengsel?

Geloof en politiek vormen een giftig mengsel, vinden veel mensen. Kijk maar naar de beelden uit islamitische landen. Is religie niet een risico voor een open samenleving? De tendens is religie uit de politiek en zelfs uit het hele openbare leven te bannen. Geloven doe je maar ergens anders. Of is die opvatting net zo onverdraagzaam als de bekritiseerde overtuigingen? Is dat net zo goed een geloof?

De Haagse Raad voor Levensbeschouwingen & Religies (HRLR) organiseert op dinsdag 11 maart 2014 samen met ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat een debat over Geloof|Geloven in Politiek & Samenleving.

De komende gemeenteraadsverkiezingen vormen de aanleiding maar het onderwerp is breder. Den Haag kent atheïsten, agnosten en tientallen tempels, kerken, synagogen en moskeeën. Elkaar de tent uitvechten is geen oplossing. In het debat gaan we op zoek hoe we kunnen leven met zoveel diversiteit in overtuigingen. Dus hebben we het over vragen waar de grens ligt tussen privé-overtuigingen en publieke belangen, hoe we democratisch om kunnen gaan met standpunten van minderheden, en hoe een diversiteit aan overtuigingen een samenleving kan verrijken. In het DemocratieLab kunnen bezoekers hun eigen overtuigingen testen.

Vier spraakmakende gasten geven vanuit verschillende achtergronden een aftrap voor een gezamenlijk gesprek.

Als wethouder kent Bert van Alphen de problemen uit de praktijk.

Oud-rector van de Universiteit voor Humanistiek Hans Alma belicht de vragen vanuit een humanistische invalshoek.

Prof. Theo de Wit (Universiteit Tilburg) onderzoekt de relatie tussen politiek en religie, multiculturaliteit, democratie en tolerantie.

Prof. Manuela Kalsky (Vrije Universiteit) kijkt hoe we de wij/zij tegenstellingen in Nederland kunnen overbruggen: hoe kunnen we een ‘nieuw wij’ vinden?

Kars Veling, directeur van ProDemos en oud-parlementariër, zal het debat leiden.

Het debat vindt plaats op dinsdag 11 maart 2014 bij ProDemos, Hofweg 1, Den Haag.

De deur van het DemocratieLaboratorium staat open vanaf 19:30 uur.

Het gesprek met de vier sprekers start om 20:00 uur.

Om de onkosten te bestrijden bedraagt de entree (incl. koffie/thee en programma) vier euro.

Zie voor meer informatie www.hrlr.nl en www.ProDemos.nl.