Reacties op een ramp (gedicht)

Civis Mundi Digitaal #26

door Piet Ransijn

 

Reacties op een ramp           2014 07 19

 

Er is een ramp gebeurd

De hele wereld treurt

Veel kinderen en jonge mensen

verlegden ook hun grenzen

Hun leven is hen nu ontnomen

Opeens tot een einde gekomen

 

Bij degenen die zij achterlaten

vielen in gezinnen grote gaten

Bij wie een dierbare is verongelukt

die weet hoe zwaar dat drukt*                                    *Zoals bittere ervaring leert

 

De oorzaak is nog in een waas gehuld

Landen geven elkaar de schuld

De media produceren bewijzen

die nog meer haat doen rijzen

Men weet al wie het heeft gedaan

Niemand trekt het boetekleed aan

 

Wereldleiders beschimpen elkaar

Hun volk ziet vermoedens als waar

Zo wordt agressie gegenereerd

Van geweld wordt weinig geleerd

 

Een geavanceerd oorlogswapen

is gevaarlijk bij agressieve apen

Bij een kwade aap met luchtafweer

is geen enkel vliegtuig veilig meer

Na afloop is met technische expertise

weinig te veranderen aan de verliezen

 

Waar is nog wijsheid te vinden

als mensen zich door haat verblinden?

De roep om vergelding klinkt luid

Maar wat maakt dat in wezen uit?

Zaait oorlogstaal niet nog meer haat

die op de volgende generatie overgaat?*                   *Zoals bij burenruzie of familieveten

 

Schrale troost voor wie er achterbleven

Dierbare doden komen niet tot leven

Waarom leren mensen niet in vrede leven

zonder elkaar steeds de schuld te geven?

 

Waar is het medegevoel?

Een ieder dient zijn eigen doel

Betrokkenheid wordt ontkend

De ramp wordt aangewend

om anderen te besmeuren

die om de doden treuren

 

Waar is bij alle onvermogen

het menselijke mededogen?