Euthanasie opnieuw ter discussie

Civis Mundi Digitaal #28

Euthanasie opnieuw ter discussie

 

“In Nederland steeg de afgelopen twaalf jaar jaarlijks het aantal officieel gemelde euthanasiegevallen – bij gelijk gebleven totaal aantal sterfgevallen per jaar – van 1800 keer in het jaar 2002 naar ruim 4800 keer in het jaar 2013. Die stijging omvatte ook het aantal niet-ziekte gevallen (bijvoorbeeld ouderdom), namelijk van bijna 10% in het jaar 2002 naar ruim 30% in het jaar 2013.

Vanuit zijn negatieve ervaringen als jarenlang lid van een toetsingscommissie euthanasie betoogt ethicus Theo Boer gisteren in de NRC en op NPO 2 het programma ‘Nieuwsuur’, dat artsen niet belast moeten worden met het verrichten van euthanasie bij niet-ziekte gevallen. Boer: “Je vraagt veel van een arts. Hij is niet opgeleid om het leven te beëindigen, integendeel. Waarom houden mensen zelf niet op met eten en drinken als ze willen sterven? Dat is ook een zachte dood.” Hij vraagt zich dan ook af of we als samenleving de euthanasie, zoals geregeld in de euthanasiewet van 2002, wel moeten willen.”

Ik ontleen dit citaat aan het logboek van Cornelis Schavemaker, en stem graag in met zijn voorstel om bij niet-ziektegevallen (ouderdom) andere disciplines dan geneeskunde in te schakelen. Ik denk dan zelf aan ethiek, rechtsgeleerdheid en psychologie. Bij ouderdom gaat het in het bijzonder om de vraag of de levensmogelijkheden echt uitgeput zijn, en de levenslust finaal op is, en daarmee dus ook het verzet tegen de doodsdrift. De vraag is dan op welke legitimerende gronden mensen in zo’n uitzichtloze situatie gedwongen mogen worden een leven in stand te houden dat finaal uitgeleefd is, en daarmee zijn aardse zin verloren heeft. In het concept van karma en reïncarnatie volgt op dit voorbijgaande en uitgeleefde levens overigens een nieuw leven, met nieuwe levenskansen en -problemen.

In het kader van zijn belangwekkende nieuwe grondwetsconcept, dat alleszins onze steun verdient, pleit Schavemaker er ook voor het recht op leven en sterven in de grondwet te verankeren. Maar regeling van dat laatste recht in de grondwet lijkt me voorlopig een brug te ver.

S.W.C.