Wie is er nou gek? Theatervoorstelling met psychiatrische patiënten is Beste Zorgidee

Civis Mundi Digitaal #28

Wie is er nou gek? Theatervoorstelling met psychiatrische patiënten is Beste Zorgidee

 

Een theatervoorstelling is niet het eerste initiatief waaraan je denkt bij een prijs als Beste Zorgidee van Zuid-Holland. Toch is de voorstelling ’Wie is er nou gek? of ik is een ander’ van het rotterdamscentrumvoortheater & Cultuurhuis Delfshaven (rcth) woensdagmiddag 19 november tot winnaar uitgeroepen van ’De Duim’, het Beste Zorgidee van Zuid-Holland 2014.

 

De confronterende theaterproductie ’Wie is er nou gek? Of ik is een ander’ is een coproductie van Bavo-Europoort, Pameijer en het rcth. De productie gaat over de levensverhalen van mensen met een psychiatrische achtergrond. Hun verhalen worden gespeeld door professionele acteurs, maar degenen over wie het gaat, spelen, dansen en zingen  mee in de voorstelling.

 

De voorstelling biedt de deelnemers de kans om te laten zien dat ze (theater) student zijn, niet de "patiënt", maar talentvolle vertolkers van ervaring en eigen kracht. De deelnemers en de organisaties dragen door deelname aan dit project bij aan het verminderen van afhankelijkheid van zorg door empowerment. Het geeft handen en voeten aan het eigen herstelproces en laat een kritisch geluid over stigmatisering horen. Tegelijkertijd ontstaat bij het publiek meer begrip voor de achtergronden van mensen in de GGZ. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

 

Van artistiek concept tot Beste Zorgidee

Twee jaar geleden begonnen de voorbereidingen van deze productie. Vanaf begin 2013 gaf het rcth drama- en bewegingslessen aan 24 cliënten en patiënten van Pameijer en Bavo-Europoort. Daarmee werden zij studenten van het rotterdamscentrumvoortheater. Acht van deze studenten kozen ervoor om vervolgens aan de voorstellingen mee te doen. Regisseur Paul Röttger interviewde hen. Schrijfster Shirley Gast bewerkte de verhalen tot theaterteksten.

De voorstelling wil het stigma dat rust op de psychiatrie, wegnemen. Een op de vier mensen lijdt aan een psychiatrische stoornis of een niet aangeboren hersenletsel. Het kan iedereen overkomen, de grens tussen ’normaal’ en ’gek’ is flinterdun, maar niet iedereen realiseert zich dat.

 

Doordat de voorstelling zich richt op iemands mogelijkheden in plaats van op zijn beperkingen, ondersteunt dit initiatief het herstel van de patiënt. De spelers ervaren dat ze er toe doen en ontdekken nieuwe mogelijkheden en talenten bij zichzelf.

Zorgbelang Zuid-Holland reikte op woensdagmiddag 19 november voor de tweede keer de jaarlijkse prijs De Duim uit. Daarmee wil de organisatie aandacht schenken aan goede initiatieven, unieke projecten, nieuwe behandelmethoden of nieuwe vormen van dienstverlening die de zorgvrager centraal stellen.