Drie gedichten

Civis Mundi Digitaal #29

door Piet Ransijn

 

Waar gaat de geschiedenis heen?

                                                                                   2014 06 22 

Oude zielen antwoorden in oude boeken

op de vragen die wij onderzoeken

Vergeten genieën, sommigen beroemd

worden keer op keer genoemd

 

Waarvoor hebben zij geleefd?

Wat hebben zij nagestreefd?

Wat is ervan terecht gekomen

volgens wat er is vernomen?

 

De tijd heeft een wending genomen

waarvan zij niet konden dromen

Een kosmopolitisch wereldbrein

schept een wereldwijd bewustzijn

 

Op talloze TV kanalen

overstelpt ons het banale

Soms een grote geest

Hun tijd is nu geweest

 

 

Maakt de informatiemaatschappij

de mensen meer afhankelijk of vrij?

De wereld naar de hand gezet

met een steeds maar sneller internet

 

Maar we weten alleen

nog steeds niet waarheen

God mag het weten

maar die zijn wij vergeten

 

We hebben ons van God bevrijd

Zijn de voeling met de eenheid kwijt

Soms staat nog in oude boeken

iets van de eenheid die wij zoeken

 

Zonder de realisatie van het Ene

zonder welk niets anders is

zal het leed niet zijn verdwenen

en blijft een levensgroot gemis

 

 

 

Een dreigende tijd                  2014 12 07

                                         Reactie op boek van Couwenberg over de zin van de geschiedenis

De moderne tijd

lijkt zijn wortels kwijt

de transcendente bron

waarin de tijd begon

 

De vooruitgang heeft een andere kant

De dreiging van een wereldbrand

In een Oud-Germaanse overlevering*                     *De Edda

vergaat de aarde in een godenschemering

 

Zoals Atlantis onder golven werd bedolven

werd de aarde in een zee van vuur verzwolgen

Bij de uitbraak van een mogelijke wereldbrand

verliezen leiders en de mensheid hun verstand

 

Een wereldbrand is niet meer nodig

Godenschemering is overbodig

In menig mondiaal scenario

zijn de crises en de rampen legio

 

De aarde wordt gestructureerd geruïneerd

als menselijke zelfzucht de wereld regeert

Met kille exploitatie van berekenend verstand

loopt de vooruitgang drastisch uit de hand

 

Alex Alice, Extrait du dernier tome de Siegfried

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/galerieimages/alex-alice-et-philippe-luguy

 

De vraag is wat wij kunnen leren

Hoe wij rampen kunnen keren

Is onze tijd niet tot rotten toe rijp

voor duurzaam leven wereldwijd?

 

Waarin wij zelfzucht aan banden leggen

Luisteren naar wat wijze mensen zeggen

Geluk is binnen in het hart te vinden

als wij ons met ons Zelf verbinden

 

Als mensen leven volgens oude waarden

kan meer licht weer stralen op de aarde

Rampen en gevaren die de aarde tarten

lossen op in licht uit tal van mensenharten

 

‘Het licht dat ieder mens verlicht’                                          *Johannes Proloog 1,9

opent zich voor het menselijk zicht

Als wij dit weer gaan zien van binnen

dan kan een nieuwe tijd beginnen

waarbij begeerte, zelfzucht en genot

door innerlijke overvloed vervangen wordt

http://www.denoormanstrips.nl/2012/01/nieuwe-titels-1-februari/

 

Een nieuwe tijd

 

 

De zin van het leven                           2015 01 15

 

De zin van de geschiedenis

is de zin die wij geven

aan ons eigen leven

 

De zin van de geschiedenis

is wat voor ons de zin is

van het samenleven

 

De zin is samen eten

Ons geborgen weten

bij onszelf en de ander

 

Zorgen voor elkander

Vreugde delen en geven

De liefde voor het leven

is de zin van het leven

 

Die zin is niet verheven

Zij doortrekt het hele leven

en valt samen met het leven

Zonder zin is er geen leven

 

            **********

 

Een leven dat vol zin is

is de zin van de geschiedenis

Het leven kent een zekere orde

 

Al wat is, is ooit geworden

uit dat wat wezenlijk is

Dat is de bron van orde

 

De zin van de geschiedenis

ligt in dat wat wezenlijk is

te verbinden met het worden

Zo ontstaat er zin er orde

 

De verbinding met de bron*

gaf het leven zin toen het begon

en geeft nog steeds het leven zin

sinds het prille ongeordende begin*

 

*Dit is de letterlijke betekenis van religie: verbinding

*In het begin zou chaos zijn, weinig orde, veel entropie of wanorde door extreme hitte,

volgens scheppingsmythen en de wetten van de thermodynamica

Zie o.m. S T Bok, Het ontstaan van het leven

 

Verbinding met het licht wat wezenlijk is: de bron waaruit alles begon