De actualiteit van @nder soort geld

Civis Mundi Digitaal #29

door Henk Hogeboom van Bugenum

Bespreking van: Helen Toxopeus in gesprek met Henk van Arkel :’EEN @NDER SOORT GELD helpt economie, milieu en  euro’,  STRO i.s.m. Uitg. Jan van Arkel, Utrecht 2014 -  290 blzz.; met daarbij Henk van Arkel ’Met uw hulp nu de doorbraak’  62 blz.

 

 

 

 

STICHTING TEILHARD DE CHARDIN

NEDERLAND

Op de Wieken 5 - 1852 BS Heiloo

 

 

 

Tel.: 072 - 5 33 26 90

e-mail: teilhard@planet.nl

web: www.teilharddechardin.nl

 

 

Helen Toxopeus in gesprek met Henk van Arkel :’EEN @NDER SOORT GELD helpt economie, milieu en  euro’,  STRO i.s.m. Uitg. Jan van Arkel, Utrecht 2014 -  290 blzz.; met daarbij Henk van Arkel ’Met uw hulp nu de doorbraak’  62 blzz.

 

 

Niet gehinderd door veel kennis over economie begon ik aan dit boek. Nu ik het uit heb begrijp ik, waarom Henk van Arkel  juist Helen Toxopeus uitnodigde voor een gesprek met hem over het werk van STRO, The Social Trade Organisation, te Utrecht. Meer dan 20 jaar al houdt hij zich voor deze organisatie bezig met het vormen van een geldstructuur, die beter is voor de ecologische en sociale duurzaamheid dan het huidige geld. Helen (geb. 1980) is afgestudeerd in Groningen als econoom. Haar ouders verhuisden om de drie jaar voor hun werk naar een ander land. Zo was zij o.m. in Egypte, Thailand, Indonesië.. Daar werd zij getroffen door de vaak schrijnende armoede in het straatbeeld. Al jong besloot ze haar talent in te zetten om daarin iets te veranderen.  Zij werd gegrepen door de idealen van een groep ambitieuze jonge Economy Transformers. In 2012 publiceerde zij in Een verkenning van ons geldsysteem een aantal  interviews met hen. Het werd een succes, dat de landelijke pers haalde. Henk van Arkel besloot haar te vragen voor een aantal gesprekken, waarin hij over zijn werk vertelt.

 

Deze gesprekken zijn niet alleen voor de lezer een eye-opener, maar ook voor Helen zelf. De economie wordt haar op een volledig andere manier voorgeschoteld dan op de universiteit. Zij valt van de ene verbazing in de andere, heeft haar twijfels over de aanpak van STRO; de lezer deelt die en volgt stap voor stap de uitleg van Henk, die steeds plausibeler wordt. Zo ontstaat het bewustzijn van de weg, die de mens in evolutie naar de toekomst moet zien uit te stippelen om niet de gevangene te worden van een geldsysteem, waarvan niet alleen de arme, onontwikkelde landen al de dupe zijn, maar ook de welvarende de nadelen in crises steeds meer ondervinden. Helen weet een complex onderwerp vlot en helder te verwoorden. Allerlei alternatieve geldsystemen passeren de revu. Ook gebieden als Honduras, Brazilië, Argentinië en Urugay waar door STRO met dat geld geëxperimenteerd werd en wordt. En wat men daarvan leerde. Terloops krijgt de lezer ook historisch besef. Sommige ideëen werden al eerder succesvol toegepast, zoals in Wörgl (Oostenrijk)  in 1929, of aangekaard, zoals in Polen in 1988 waarbij de paus hielp en het IMF dwarslag. Veel informatie, die Helen nergens saai laat worden, maar gedoseerd vertelt tussen haar ervaringen als vrijwilliger door. Nu eens is dat onder de armen in Ecuador (1999) dan weer bij haar hulp tijdens een theaterproductie van Dette Glashouwer in de kleine circustent op festival Parade (2012). Zo wordt het je als lezer gaandeweg duidelijk, dat ons geld steeds meer gecorrumpeerd wordt (elke 22 seconde wisselen speculanten uit puur winstbejag  hun aandelen om) en dat een steeds kleiner percentage van het geld nog op de tegenwaarde van goederen en diensten berust. Verder, dat de rente op leningen eigenlijk naar nul zou moeten tenderen, om de werkgelegenheid en de handel voor de middenstand te stimuleren. En dat je als hypotheekhouder zo’n twee- tot driemaal de waarde van je huis aan rente betaalt.    

 

STRO ontwikkelde een softwareprogramma (Cyclos), dat het mogelijk maakt om goederen en diensten zonder rente tussen bedrijven en particulieren door middel van een combinatie van alternatief digitaal geld tegen een regulier betaalmiddel uit te wisselen. We lezen, dat in 1999 de vice-president van de Bank of England, Mervyn Allister King, al aankondigde, dat het digitale geld het einde zal inluiden van de Centrale Bank, zoals deze nu bestaat. Met behulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS) en stichting Doen is STRO hard op weg dit ten gunste van een menslievender samenleving te realiseren. Zij verlangt geen geld voor het patent op haar Cyclossysteem, maar juicht het kopiëren, zoals dat bij voorbeeld al in Costa Rica gebeurt, van harte toe. Henk van Arkel schetst de actualiteit van het @ndere soort geld, dat STRO nu met haar partners in Europa en met steun van de EU neerzet. Iedereen kan hieraan bijdragen door het boek te bestellen via overschrijving van € 20,- op rekening NL78TRIO 0784 9116 22 of door lid te worden van het Social Trade Credit Circuit. Als u  €100,  inschrijfgeld op NL78TRIO 0784 9115 76 stort krijgt u een tegoed van € 75,- in het circuit.

 

Het werd mij door Helen en Henk duidelijk, dat een groot deel van het geluk van de toekomstige mensheid in ons aller handen ligt.

 

HvB