Ouderen verwachten niet dat kinderen straks helpen

Civis Mundi Digitaal #30

De overheid wil dat senioren zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met meer zorg van familie en bekenden. De vraag is of dat gaat lukken. Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO: "maar liefst tweederde van de senioren verwacht niet dat hun kinderen een handje zullen toesteken wanneer dat nodig is. Een aanbod van de kinderen om bij hen te komen wonen, zou 91% van de senioren afwijzen, zo blijkt uit ons onderzoek over Langer thuis wonen. "

De Nederlandse senioren willen wel graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De vraag is of hun huidige woning daar wel geschikt voor is. En wie er voor hen zorgt als ze het niet helemaal meer op eigen kracht kunnen redden. In het onderzoek van de Unie KBO onder 600 senioren blijkt dat slechts een derde van de senioren denkt dat hun kinderen bij zullen springen wanneer dat nodig mocht zijn. Bijvoorbeeld bij boodschappen doen (20 procent), op afroep helpen (18 procent), met vervoer (17 procent), met financiële en administratieve zaken (17 procent) en onderhoud of klusjes (15 procent). "Als de zorg intensiever wordt, zal de hulpbereidheid wat minder zijn, zo denken de senioren", aldus Manon Vanderkaa.

Bang voor scheiding
Verreweg de meeste senioren wonen zelfstandig. De meesten (59%) wonen samen, maar bij 18% kan één of beide partners niet meer alles zelfstandig doen. Zij helpen elkaar of krijgen hulp. Maar hoeveel zij hun partner ook helpen, er komt een moment dat dit niet meer lukt. Theo (74): ’Dat is op dit moment al een probleem, omdat ik nu zelf ook hulp nodig heb. Vóór mijn gedeeltelijke invaliditeit kon ik haar voldoende helpen, ook na drie herseninfarcten, maar nu lukt dat niet meer.’ Drie van de vier samenwonende senioren denken er wel eens aan dat ze gescheiden van hun partner moeten gaan wonen als hun partner iets mankeert: ruim de helft is daar bang voor.

Overheid steunt niet
De Nederlandse senioren bereiden zich wel op tijd voor op langer thuis wonen. Zo heeft 38% van alle senioren al aanpassingen aan hun huis laten verrichten. Zoals een inloopdouche, verhoogd toilet, het verwijderen van drempels, bredere deurposten, trapleuningen, beugels en handgrepen of slipvaste tuintegels. Toch geeft 15% van de senioren aan te willen verhuizen naar een woning waarin ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Hun huis krijgt van hen een onvoldoende voor toekomstige bewoning.
57% van de senioren vindt dat de overheid veel te weinig financiële steun geeft om de woning aan te passen voor langere bewoning. 72% is van mening dat er veel te weinig geschikte seniorenwoningen in Nederland zijn. Een grote meerderheid (68%) denkt overigens dat de overheid het langer thuis wonen bij senioren alleen maar stimuleert omdat dat goedkoper is.

Niet meer zelfstandig, wat dan?
Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, gaan bijna zes van de tien senioren het liefst naar een aanleunwoning, gevolgd door een verzorgingshuis (15 procent) of een tussenvoorziening (14 procent). Slechts 2 procent zou graag intrekken bij familie.
77% van de zelfstandig wonende senioren verwacht dat ze tot aan hun overlijden zelfstandig kunnen blijven.


Opvallende resultaten
72% is van mening dat er veel te weinig geschikte seniorenwoningen in Nederland zijn.
91% zou een aanbod van hun kinderen om bij hen te komen wonen, afwijzen.
57% vindt dat de overheid te weinig financiële ondersteuning geeft om de woning aan te passen voor langere bewoning.
Slechts eenderde van de senioren denkt dat hun kinderen een handje zullen toesteken
wanneer dat nodig mocht zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd door bureau TeraKnowledge in de maand februari, onder 600 Nederlandse 65-plussers door middel van online interviews.