Nostalgie naar christelijke politiek

Civis Mundi Digitaal #31

door Wim Couwenberg

Bespreking van: Arjen Jansons, Herbron de christelijke politiek, Uitgeverij Gopher, Amsterdam, 2014.

De auteur van dit boek droomt nog van een relevante politieke rol voor christelijke politiek. Doel van zijn boek is het speuren naar nieuwe basiswaarden en kernbegrippen voor christelijke politiek aan de hand van de Bijbel. Rode draad in zijn boek is de ogen te openen voor de oplossing die het Bijbelse gedachtegoed biedt ter beteugeling van de huidige politieke, economische en morele crises. Vandaar zijn oproep tot herbronning van de christelijke politiek.

Het boek bestaat uit twee delen: in het eerste deel speurt hij naar de Bijbelse bronnen die ons kunnen inspireren in de hedendaagse politiek. Daarbij neemt hij de hele Bijbel in vogelvlucht door. In het tweede deel toetst hij de beginselen van christelijke en niet-christelijke partijen aan die Bijbelse boodschap.

Het is een moedige poging tot reactiveren van christelijke politiek in de huidige post-ideologische ontwikkelingsfase van de moderniteit. Het lijkt mij een typisch voorbeeld van de actuele nostalgie, waarover ik in een vorige boekbespreking over christelijke politiek schreef. Maar het is zeker de moeite waard om zich te verdiepen in het Bijbelse gedachtegoed, waardoor deze auteur, werkzaam in de spoorwegsector, zo sterk bezield wordt.