Inleiding (33)

Civis Mundi Digitaal #33

door Michel van Hulten

In dit nummer van Civis Mundi een zeer verscheiden aanbod van corruptie-gerelateerde informatie. Veel aandacht kreeg het laatste halfjaar de corruptie binnen de Wereldvoetbalbond FIFA. De stelling is weer eens bewezen dat als het om veel geld gaat, corruptie niet ver af kan zijn. Binnen, en dank zij, de FIFA (en soortgeljke organisaties in de sport zoals het IOC, Internationale Olympisch Comité) gaat het om miljoenen en miljarden. Spelers kosten kapitalen, wereldtournooien hebben budgetten van enkele miljarden, aan de hiervoor noodzakelijke sporttempels kan de bouwindustrie flink verdienen. In al die milieus gaat het om de grote gebaren, men weet dat men de regie regeert. De macht straalt en de corruptie druipt er vanaf!

Integriteit in gedrang, het tweede artikel komt uit een zeer bescheiden organisatie, het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector – BIOS. Deze medewerkers schrijven hier op persoonlijke titel. Nu en in komende nummers zullen ze iets laten doorschemeren van datgene waarmee zij bezig zijn in de strijd tegen corruptie en de bevordering van integriteit van de publieke dienst in Nederland. Altijd goed om ons ervan bewust te laten blijven dat corruptie niet alleen een ‘ziekte’ is van ontwikkelingslanden maar dat het ook bij ons wijd verbreid is. Het gaat daarbij niet altijd om geld. Het gaat dikwijls om het onterecht verkrijgen van noodzakelijke gewenste beslissingen. Als die niet wettig verkregen kunnen worden dan wel als privilege?

Een studente in Leiden schreef een opmerkelijke scriptie over integriteitsschendingen in enkele ministeries. Haar studie helpt ons weer een stapje verder weg van het denken in termen van ’percepties’ van corruptie. Meer en meer de realiteit laten zien zal toch wel helpen in de strijd tegen corruptie? Zij vatte de essentie van haar scriptie samen in een artikel. Ik hoop dat vele studenten die dikwijls zeer nuttige scripties schrijven, haar voorbeeld willen volgen en ons deelgenoot maken van wat zij gevonden hebben. Wetenschappelijke onderzoeksjournalistiek!

Tenslotte twee video’s gemaakt in Amsterdam onder een algemene titel ‘Lobbycratie’  van twee interviews door een journalist, Erik de Vlieger,  die meer wil weten van het moment en de omstandigheden van overgang van lobbyisme naar corrupt handelen. Wat mag wel, wat niet? Wie gaat over de schreef? Wanneer? Wij zijn toch allemaal vrienden van elkaar en geven onderling cadeau’s. Mag dat niet meer? In het volgende nummer van Civis Mundi komen de video’s van de nog komende gesprekken rond dit thema.