Ego en essentie: Gedichten bij het boek van Bloem en Komen Gevangen door het Ego

Civis Mundi Digitaal #33

door Piet Ransijn

Opgedragen aan  Theo Mensink, ingenieur en priester bij de Vrij Katholieke Kerk

 

 

De weg van de ziel als een vonk van de zon

 

De ziel en het ego*     2015 07 28 Na lezing van Helena Bloem en Hans Komen Gevangen door het ego,

                                                               De weg van de zonnevonk deel 2*

De ziel is bevlogen

Door liefde bewogen

Zijn innerlijk kenvermogen

ziet met inwendige ogen

 

Het ego leeft onbewust

Zet zichzelf onder druk

kent zo geen rust

en raakt van zijn stuk

 

De ziel is geïnspireerd

Heeft een hoger doel

Het ik is geconditioneerd

met emotioneel gevoel

 

Het ego doet wat het moet

De ziel verlangt het hoogste goed

Het ego oordeelt en verwijt

in hebzucht, boosheid en verdriet

 

Ziet goedheid en liefde niet

De ziel wil graag zijn liefde kwijt

De ziel verlangt naar wijsheid

Het ego zoekt in volgzaamheid

 

Het ego wil zich identificeren

met een groep of collectief

in groepsgevoel, gezelligheid

kan men elkaar respecteren

 

De  ziel wenst eigenheid

Heeft de rust en stilte lief

Wil de diepte en de stilte in

en vindt die diepte binnenin

 

Voelt zich niet geroepen

mee te gaan met grote groepen

waar eigenheid wordt genegeerd

Vertier en plezier regeert

 

 

Men spiegelt zich in ieders gelijkheid*                       *De Tocqueville, Democracy in  America”:

De wederzijdse warmte van elkaar                             ‘shaped in each others likeness’

Ervaart herkenning en gezelligheid

in het gedeeld genot van etenswaar

 

Een paar meezingers erbij

en een ieder voelt zich blij

Een ieder zingt zijn levenslied

dat vreugde kent maar ook verdriet

 

Een verdwaalde dichterlijke ziel

in dit ondermaanse aards bestaan

die van elders ooit op aarde viel

ziet het allemaal verwonderd aan

 

 

*Het ego heeft

Zolang het leeft

een andere frequentie

dan onze essentie

 

Het ego is materiële

en verdichte energie

de ziel immateriële

geestelijke energie

 

Gestold, verdicht en verdikt                              ‘

in een persoon met een ik

Vertraagd, in stof verlaagd

tot deze dichte aardse laag

 

 

Inzicht zonder oordeel               2015 08 15   Na lezing van Helena Bloem en Hans Komen, Gevangen door het ego

 

De meeste mensen zien het niet

Hoe hun boosheid en verdriet

zich kan uiten in verwijten en venijn

in veroordelingen en ergernis

Denkende dat anderen de oorzaak zijn

Maar dat hebben ze volslagen mis

 

Is de wereld niet zoals wij zijn?

Een weerspiegeling van ons bewustzijn

We roepen gebeurtenissen over ons af

We ervaren ze als beloning of als straf

Als positief, neutraal of negatief

En hebben soms de ander lief

 

Door gebrek aan zelfreflectie

is de ander veelal de projectie

van de eigen schaduwzijde

die wij steeds vermijden

onder de ogen te zien

Op een keer misschien

 

Als wij ons telkens weer bezeren

kunnen we daaruit iets leren

Zullen we ons minder bezeren

als wij onze lessen leren?

Anderen leren accepteren

Zonder hen de les te leren

 

Wanneer een kachel brandt

voelen we de hitte met de hand

Je hebt je hand gauw teruggenomen

als je er een keer bent aangekomen

en je hand dan bijna hebt verbrand

Zo werkt het ook in groter verband

 

Alsof overal een kachel brandt

en iedereen verbrandt zijn hand

Men brandt zich aan elkaar

Voelt zich gekwetst en naar

 

In onze pijn en ongeduld

krijgt de ander dan de schuld

Die daar uiteraard van baalt

zodat de situatie zich herhaalt

 

Wat ontbreekt is inzicht

liefde, vrede, vreugde, licht

waardoor wij ons bevrijden

van het nodeloze lijden

 

Als wij liefdevol begrijpen

Inzicht in ons laten rijpen

zal het leven anders zijn

in liefdevol bewustzijn

 

Ieder in zijn waarde laten zijn

vanuit een andere staat van zijn

Er is geen oordeel en venijn

als wij de waarnemer zijn

 

Liefde als verbindende kracht

maakt dan het leven zacht

Een diepere werkelijkheid

voorbij het leven als een strijd

waarin wij leven bewegen en zijn

opent zich in ons bewustzijn

 

www.alles-is-liefde.nl/waarnemen/het-zelfgenezend-vermogen-van-ogen.html

 

Wat is wijs?

Wat is volwassen?                               2015 08 12  Na een korte vakantie met ‘volwassen’ kinderen

 

Wie wijs is ziet

en oordeelt niet

Kan wel treuren

om het gebeuren

 

Maar blijft gericht

op hoop en licht

De blik omhoog gericht

naar het rijzende licht

 

Vaders blijven vader

Moeders blijven moeder

Kinderen blijven kinderen

wat wij ook van ze vinden

Ze blijven steeds verrassen

Worden niet volwassen

 

De toestand van volwassenheid

is eigenlijk geen werkelijkheid

Meer een rol of een gevoel

Een verder liggend doel

van liefdevol aanwezig zijn

 

Een meer compleet bewustzijn

zonder ego-aberraties

en wederkerige frustraties

Wie werkelijk volwassen is

die leeft niet meer in ergernis

Wie wijs is ziet en oordeelt niet

 

Licht dat ieder mens verlicht*                         2015 07 24 Na lezing Helena Bloem en Hans Komen, Gevangen door het ego

*Johannes 1:9

Ieder mens geeft licht

De ene meer de ander minder

Mensen geven ook hun hinder

De ene meer de ander minder

 

Ook lastposten geven licht

Meestal meer dan hinder

Voor wie het licht in hen ziet

Geven zij minder hinder of niet

 

In ieder mens is wel iets mis

Laat het zijn zoals het is

Ieder mens moet leren

anderen te accepteren

 

Niet zoals ze moeten zijn

Maar gewoon zoals ze zijn

We kunnen pas iets leren

door eerst te accepteren

 

Als je iets van anderen verlangt

en je zet ze onder dwang*                  *Zie Helena Bloem en Hans Komen, Gevangen door het ego, p 241: ”willenis een dwang”

zullen zij zeker niet leren

iets te accepteren

 

Dan gaan zij in verzet

Hetgeen het leren belet

Gaan ze in het verweer

dan is er geen contact meer

 

Maak je eerst contact

met veel geduld en takt

dan valt er mee te praten

al is het maar met mate

 

Het is niet anders dan het is

Met iedereen is wel iets mis

We dienen dat te accepteren

om iets te kunnen leren

 

Verzet en verweer

doen iedereen zeer

Tegen de stroming in

wekt slechts tegenzin

 

Met de stroming meegaan

vereenvoudigt het bestaan

De stroom schikt zich ernaar

Het komt dan voor elkaar

 

Met een beetje meer geduld

worden wensen eerder vervuld

We vergroten ons vermogen

met een beetje mededogen

 

http://www.deviantart.com/morelikethis/318942819

 

Ervaringen en levenslessen       2015 08 12, Am Fichtelsee

                                               Na lezing van Helena Bloem en Hans Komen, Gevangen door het ego, over ervaringsherhalingen

Waarom moet ik wat ik heb ervaren

in mijn herinneringen bewaren?

Het wordt slechts toegedekt

maar steeds weer opgewekt

 

Alsof wonden die niet meer bestaan

telkens toch weer open gaan

Telkens moeten wij ervaren

wat wij in herinnering bewaren

 

Telkens worden wij bezeerd

tot ons lesje is geleerd

de ziel zich heeft versterkt

de ervaring is verwerkt

 

Als bittere tranen zijn geschreid

komt een moment vergetelheid

Zo krijgt de ziel voor even vrede

vergeet de last van het verleden

 

Als je voeling houdt met je geweten

en je eindelijk weet wat je moet weten

Als levenslessen zijn geleerd

wordt onheil eerder afgeweerd

 

Je ontloopt een repeterend lot

en zoekt het niet meer op

Gebeurtenissen zullen zich creëren

waardoor mensen blijven leren

 

Mensen blijven levenslang

met levenslessen aan de gang

In samenhang met ons verlangen

duren diepe lessen langer

 

Wat zich onttrekt aan ons gezicht

komt meer en meer in het licht

Het donkere en troebele verdwijnt

naarmate er meer licht op schijnt

 

 

Een zacht en teder liefdeslicht

komt meer en meer in zicht

Schaduwen verdwijnen

Licht zal blijven schijnen

 

Door droefheid soms omfloerst

wanneer  het licht het hart beroert

in tere lichte rimpelingen

die diep de ziel doordringen

 

Belevenissen laten zich ervaren

om het leven op te klaren

Hoe dieper de ervaringen gaan

des te lichter wordt ons bestaan

 

 

 

Licht van binnen                       2015 07 26

 

Als een ziel zich bekneld

voelt en klem wordt gezet

dan raakt hij snel ontsteld

en schiet hij in de stress

 

Zoekt een goed gevoel

Zoekt een levensdoel

wil ergens anders heen

maar vindt het niet

 

Alleen van binnen

voorbij verdriet

voorbij de zinnen

als licht van binnen

 

 

Als het stil van binnen wordt

Opent zich het ‘rijk van god’

Een domein van binnen

ver voorbij de zinnen:

 

Het is ons levensdoel

Een goed gevoel

wordt gratis gegeven

als genade in ons leven:

 

Een licht van binnen

ver voorbij de zinnen

Ook voorbij verdriet

dat niemand ziet

 

Voorbij de lasten van het leven

gratis en voor niets gegeven

verlicht het ons bestaan

de weg die wij begaan

Dit licht van binnen

schijnt voorbij de zinnen

 

 

De dageraad                            2015 07 26 

 

Als de menselijke ziel

die als een zonnevonk1                        

op deze aarde viel

het aardse leven dronk

 

dan in dit tijdelijk bestaan

uiteindelijk mag gaan

naar verre lichte streken

waarnaar hij heeft uitgekeken

 

dan zal de zwaarte

van het bestaan op aarde

na dit leven zijn geweken

en de ziel gelouterd verder gaan

 

De schaduw van de aarde

die de ziel zolang bezwaarde

zal verdwijnen in het licht

waarop zijn reis zal zijn gericht

 

Steeds sneller zal de ziel vibreren

om zich naar het licht te keren2             

en de aarde te ontstijgen

door zich naar het licht te neigen

 

Als zijn laatste aardse jaren

hem niet te zeer bezwaren

zal hij leven in het licht

waarop zijn reis zal zijn gericht

 

Voordat hij de aarde achterlaat

ziet hij reeds de dageraad

Hij mag nog even blijven

om deze te beschrijven

 

Hoe de lichte glans der dageraad

als een licht van binnen komen gaat

als steeds meer mensen hier op aarde

leven in het licht van geestelijke waarden

 

Hoe meer de mensen gaan vibreren

in het licht van meer verfijnde sferen

des te meer het licht der dageraad

over onze aarde komen gaat

1 Zie Helena Bloem en Hans Komen, Ziel en geest. De weg van de zonnevonk  deel 1

2 Immateriële energie vibreert sneller dan aardse materiële energie

 

 

Ontwaken                               2015 08 22

 

Laat het stil zijn

Laat het licht zijn

Laat het nu in ons ontwaken

als een gave van genade

 

Laat een eeuwige aanwezigheid

in ons schijnen voor altijd

Laat het licht niet meer verdwijnen

Laat het altijd in ons schijnen

 

Laat ons een geschikt kanaal zijn

Laat iedere impuls een straal zijn

van het licht van het bewustzijn

dat van binnen in ons schijnt

door geen schaduw meer verdwijnt

 

Als een straal van helder licht

die zijn werk door ons verricht:

licht en inzicht te verspreiden

in goede banen te begeleiden

nieuwe wegen te bereiden

 

Er komen andere tijden*                     *Vertaling The times they are a changing door Boudewijn de Groot

Het licht dat eeuwig is

maakt een eind aan ergernis

zelfzuchtigheid en droefenis

geeft In plaats daarvan vergiffenis

blijmoedigheid en dankbaarheid

 

Geen tweedracht die ons scheidt

maar oplost in het licht van eenheid

dat ons steeds van binnen leidt

Het licht verlaat ons nimmer meer

Lijkt het zo, dan komt het weer

 

Waanzin heeft zijn greep verloren

Licht wordt immer weer herboren

Licht dat ieder mens verlicht

Het is zichzelf tot blijvend licht

Met het innerlijk oog erop gericht

wijkt het niet meer uit het zicht

 

De grauwe sluiers van de waan

zijn vergaan in een verlicht bestaan

Nieuwe wegen breken baan

Nodigen ons uit ze te begaan

 

Een vraag nog en een wens:

het licht in ieder mens

te laten stralen en ontwaken

en het leven te vervolmaken

 

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P1475Verslag van David Icke’s presentatie in de RAI Amsterdam Zaterdag 10 december 2011

Een immateriële non-lokale wereld*             2015 08 26

Na lezing Helena Bloem en Hans Komen, Gevangen door het ego

Als iets sneller gaat

dan de lichtsnelheid

is het in de staat

van non-lokaliteit

waarbij het voorbij gaat

aan ruimte en tijd

 

In een ruimte zonder afstand

in een non-lokaal verband

in een wereld van bewustzijn

grenzend aan een eeuwig zijn’

 

Een wereld van astrale dromen

waar materie niet kan komen

met een andere tijdsbeleving

en een immateriële waarneming

 

Ontoegankelijk voor de zinnen

schijnt een licht van binnen

‘Licht dat ieder mens verlicht’                                   *Johannes Evangelie Proloog 1:9

waarop zijn reis is gericht

 

*Non-lokaal betekent zoiets als niet plaatsgebonden of zonder oorzaak.

In de kwantummechanica en de parapsychologie worden non-lokale effecten beschreven.

Non-lokaal in de natuurkunde: Volgens de Kopenhaagse interpretatie (CHI) van de kwantummechanica is de toestand van een atomair systeem aan het begin van een meting ongedefinieerd en kan alleen ’enigszins’ met statistische methoden worden voorspeld. Hoewel Einstein en andere natuurkundigen dit ernstig bestreden (zie de Einstein-Podolsky-Rosen-paradox) is dit aspect van de kwantummechanica, geïntroduceerd door Niels BohrWerner Heisenberg en Max Born, nog altijd een van de hoekstenen van de theorie. Enige consequenties van de CHI zijn: In de kwantumwereld gebeurt het soms dat er in een lege ruimte ’spontaan’ deeltjes kunnen verschijnen of verdwijnen. Dit volgt uit het onzekerheidsprincipe van Heisenberg.

  1. De interactie binnen een systeem neemt niet af met de afstand tussen de verschillende onderdelen van dit systeem
  2. De interactie kan direct zijn; dus sneller dan de lichtsnelheid
  3. Bepaalde plaatsen kunnen direct met elkaar verbonden zijn zonder dat de tussenliggende ruimte ertoe doet

Deze ’bizarre’ aspecten zijn door John Clauser in 1978 en Alain Aspect in 1982 experimenteel bevestigd. In de sub-atomairewereld treden deze effecten dus inderdaad op en dit is ondertussen ook bijna algemeen erkend door de wetenschap.

Hierbij dient aangetekend te worden dat bovenstaande mening over non-lokaliteit niet door iedereen wordt gedeeld, omdat de argumenten die ertoe aanleiding geven niet dwingend zijn (de Muynck (2006)). Bovendien heeft de bedoelde non-lokaliteit een metafysisch karakter: ze is zuiver theoretisch en niet empirisch toetsbaar. Om deze reden wordt ze in de literatuur vaak aangeduid met behulp van esoterische namen als passion-at-a-distance (in plaats van action-at-a-distance), vreedzame co-existentie en non-separabiliteit. (Wikipedia)