In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer

Civis Mundi Digitaal #33

door Remieg Aerts, Carla van Baalen, Henk te Velde, Joris Oddens, Diederik Smit (red.)

Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2015.

Op 16 oktober is het 200 jaar geleden dat de Staten-Generaal voor het eerst bijeenkwam op het Binnenhof. Daarmee bestaat onze Tweede Kamer exact twee eeuwen. Historici uit Nijmegen en Leiden schreven het eerste overzichtswerk over de geschiedenis van de Tweede Kamer: In dit Huis. Twee eeuwen Tweede kamer. Dit toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerde gedenkboek wordt op 9 oktober aangeboden aan Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg.


’Het is erg opvallend. Eigenlijk hadden vrijwel alle instituten al een boek. Behalve de Tweede Kamer’, aldus Carla van Baalen, Directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Zelf is ze ook verbaasd. ‘De Tweede Kamer was kennelijk zo vanzelfsprekend dat niemand er op kwam.’

In dit Huis kijkt naar de Kamer als instituut maar ook naar de cultuur in het parlement. Aan bod komt bijvoorbeeld de huisvesting: zo was de Tweede Kamer tot 1992 gevestigd in de voormalige balzaal van het stadhouderlijk paleis. Andere thema’s zijn de relatie met de pers en de debatcultuur in de Kamer. Het tweede deel laat onder andere zien hoe het Kamerlidmaatschap zich ontwikkelde tot een voltijdse bezigheid en hoe de verhouding tussen de Kamer en de kiezer veranderde.

Kwesties die de Kamerleden van nu bezighouden worden in dit boek voorzien van een historisch perspectief. Dit kan gaan over wetgeving en de rol van de regering maar ook over kritiek – van binnenuit of buitenaf – op het eigen functioneren: ook anderhalve eeuw geleden werd al geklaagd over verruwing van het taalgebruik tijdens de debatten.