Colloquium "200 jaar Grondwet van 1815"- 13 november in Brussel

Civis Mundi Digitaal #33

In 1815 werden de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden verenigd tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In het kader van die vereniging kwam de Grondwet van 1815 tot stand, dit jaar 200 jaar geleden. In samenwerking met de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland organiseren de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en het Montesquieu Instituut op 13 november 2015 een colloquium in Brussel. 

 

Invalshoek van het colloquium is in hoeverre de Grondwet van 1815 haar stempel nog drukt op het staatsbestel van zowel België als Nederland op het gebied van het twee-kamerstelsel, de grondwetsherziening, decentralisatie en de wijze waarop wordt omgegaan met het supranationale kader. Deze aspecten zullen worden belicht vanuit zowel Belgisch als Nederlands perspectief. Ook zal worden ingegaan op de totstandkoming van de Grondwet.

 

Programma en sprekers

 

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 13 november 2015, 9:15 - 17:15

Locatie: Brussel, Paleis der Academiën (Marmerenzaal), Hertogsstraat 1, 1000 Brussel

 

Aanmelding 

Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via evenementen@montesquieu-instituut.nl 

 

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

 

Meer informatie of vragen: evenementen@montesquieu-instituut.nl