Wereldwijde krapte op arbeidsmarkt nog steeds zorgelijk

Civis Mundi Digitaal #33

Nu de economie aantrekt blijft de arbeidsmarkt voor professionals krap, met name in Europa en de Verenigde Staten. Bij steeds meer organisaties blijven belangrijke vacatures langdurig openstaan. Nederland scoort op dit gebied echter beter dan gemiddeld. De werkloosheid onder professionals laat in ons land een daling zien naar 7,1 procent, ten opzichte van 7,4 procent in 2014. Wel blijft het in technische en innovatieve sectoren ook volgend jaar een uitdaging om voldoende geschikte arbeidskrachten te vinden. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Hays Global Skills Index 2015, een grootschalig onderzoek dat recruitmentorganisatie Hays in samenwerking met Oxford Economics uitvoerde in 31 landen.

Mondiaal groot verschil tussen vraag en aanbod
Wereldwijd gingen zo’n elf miljoen banen verloren tijdens de financiële crisis, wat gelijk staat aan baanverlies voor een op de twintig arbeidskrachten. Met de aantrekkende economie is dit aantal nu teruggeschroefd naar zes miljoen. Robert van Veggel, algemeen directeur Hays Nederland: "Deze groeiende arbeidsmarkt zorgt voor een aantal enorme uitdagingen. Veel vacatures kunnen momenteel niet worden ingevuld door een tekort aan geschikte kandidaten." De talent mismatch en openstaande vacatures zorgen onder meer voor een lage overall productiviteit bij bedrijven en het vertragen van de economische groei. Het krapper worden van de arbeidsmarkt is met name te zien in de landen die in het afgelopen jaar een sterke groei lieten zien, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen in Noord-Europa. In de BRIC-landen - Brazilië, Rusland, India en China - laat de economische groei een vertraging zien, waardoor de vraag naar arbeidskrachten juist is verminderd.

Flexibilisering en kennismigratie nodig op Nederlandse arbeidsmarkt
De druk op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt volgens het onderzoek licht af. Hoewel het herstel van de economie in ons land in eerste instantie werd gedreven door export, is de vraag naar arbeid nu in meerdere sectoren gestegen en dalen de werkloosheidcijfers. Het tekort aan talent lijkt in Nederland mee te vallen. De vergrijzing en lage arbeidsparticipatie zijn echter wel een bedreiging voor de groei op lange termijn. "Mogelijke oplossingen zijn vereenvoudiging van wet- en regelgeving met betrekking tot flexibilisering en kennismigratie", zegt van Veggel. "De overheid kan hier een belangrijke rol in spelen. De nieuwe Wet Werk & Zekerheid maakt het minder aantrekkelijk om naar flexibele werkvormen kijken, terwijl dit juist de arbeidsmarkt dynamisch houdt. De overheid en het bedrijfsleven moeten juist nu ingrijpen, anders loopt toekomstige economische groei gevaar. Op het gebied van onderwijs en training - zowel van net afgestudeerden als ervaren professionals - is er bijvoorbeeld nog veel ruimte voor verbetering om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod van arbeidskrachten beter op elkaar aansluiten en de talent mismatch kleiner wordt."

Over het onderzoek
De Hays Global Skills Index 2015 is samengesteld door Hays en Oxford Economics. Het rapport, getiteld ’Labour markets in a world of continuous change’ geeft een analyse van de arbeidsmarkt voor professionals in 31 landen wereldwijd. Het meet de druk op de arbeidsmarkt in ieder land op een schaal van nul tot tien. Daarbij worden zeven indicatoren meegewogen die de dynamiek op de arbeidsmarkt bepalen, waaronder flexibiliteit, educatie en training en loondruk. Een totale gemiddelde score van 5.0 laat daarbij zien dat de arbeidsmarkt krapper is dan gebruikelijk en lager dan 5.0 dat de arbeidsmarkt minder krap. Per indicator kunnen er grote verschillen zijn, wat specifieke dynamiek en uitdagingen van een land weergeeft. Download het onderzoeksrapport op http://www.hays.nl/global-skills-index.

Over Hays
Hays is één van de grootste recruitment organisaties ter wereld en plaatst de juiste professional in de juiste vaste, tijdelijke, interim of contracting baan. In Nederland bedient Hays zowel de profit als de non-profit sector en is als organisatie actief binnen 15 specialismen waaronder: Sales & Marketing, Accounting & Finance, Engineering, High Tech en Life Sciences en Oil & Gas en IT. Wereldwijd werken er 7.840 mensen bij Hays, verdeeld over 239 kantoren in 33 landen. Hays heeft Nederlandse vestigingen in Amsterdam, Tilburg en Veldhoven. Hays heeft begin 2015 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de baan van de toekomst, waarbij is ingezoomd op drie sectoren IT, Engineering & Technology en Oil & Gas. Eén keer per jaar verschijnt de Hays Global Skills Index, een wereldwijd onderzoek in samenwerking met Oxford Economics naar de dynamiek op de arbeidsmarkt. Twee keer per jaar verschijnt de Hays Journal, een magazine voor HR experts bekroond met een CMA Award.