Artsen pleiten voor patiënt als hoeder van zijn eigen data

Civis Mundi Digitaal #34

Op De Zorg Aan het Woord (DZAHW), het door Medix Publishers[1] georganiseerde evenement voor zorgvernieuwers, pleitten meerdere artsen zowel voor een centrale positie van de patiënt als een efficiëntere implementatie van eHealth. Ook stelden de artsen dat Den Haag innovatieve initiatieven in de gezondheidszorg meer moeten faciliteren. ’Onze overheid heeft totaal geen verstand van IT.’

Vijf artsen en een advocaat gespecialiseerd in de juridische en regulatoire aspecten van medische technologie verzamelden zich donderdag 12 november in Hotel Andaz te Amsterdam om de toekomst van eHealth onder de loep te nemen, onder voorzitterschap van oud-huisarts Tom van ’t Hek. Eén van de onderwerpen die de gemoederen bewoog was de mislukte implementatie van het elektronisch patiëntendossier. ’Het EPD is door de overheid ontzettend slecht verkocht’, zegt Erik Vollebregt, werkzaam als advocaat bij Axon Lawyers. ’Patiënten willen het allemaal, maar de overheid benadrukt alleen maar de nadelen.’ Erich Taubert, een innovatief uroloog, haakte daar enthousiast op in. ’De patiënt moet bovendien de verantwoordelijkheid voor zijn eigen data dragen, want hij is de continue factor.’

Compassionate care

Volgens Aernout Somsen, cardioloog en medeoprichter van Cardiologie Centra Nederland, loopt de zorg achter op de realiteit. ’De patiënt kiest tegenwoordig zijn eigen weg. Ik wil ook graag van de patiënt horen hoe hij zorg ervaart.’ Opvallend was dat alle artsen meenden dat eHealth en compassionate care uitstekend samen kunnen gaan. ’Het helen van de mens zal altijd de datastroom overstijgen’, stelde psychiater Mischa Anna Selis. Selis wees erop dat de datastroom bovendien moet worden vereenvoudigd en zo in dienst van de arts-patiënt-relatie moet komen te staan. ’Techniek moet altijd een middel zijn en nooit een doel op zich.’

’Patiënt centraal’

Gastro-intestinaal chirurg Donald van der Peet stelde dat de gezondheidszorg niet langer om technologie heen kan. ’Drie keer per dag tegen verschillende artsen vertellen dat je allergieën hebt is ongelooflijk zonde van je tijd.’ eHealth zou dit soort processen volgens de specialist veel soepeler kunnen laten verlopen. Ook huisarts Hans Nederhof wees op de kansen van eHealth en de centrale positie van de patiënt. ’Hij moet de hoeder van zijn eigen data worden. De patiënt heeft het meeste belang bij zijn gezondheid.’ Gespreksleider Tom van ’t Hek merkte op dat de ’patiënt centraal’ weliswaar een veelgehoorde kreet is, maar vroeg zich af waar de stem van de patiënt dan precies te horen is. De artsen beaamden dat deze nog luider zou mogen klinken. Zij wezen hierbij op shared decision making, waarbij de arts de rol van coach krijgt. Hans Nederhof concludeert: ’Je moet de patiënt hiervoor opleiden, dit kan de zorg naar een hoger plan tillen.’

 [1] Medix Publishers is onder meer bekend van MedZine News, de populaire digitale medische nieuwsapp waarmee de zorgprofessional snel en gemakkelijk door (inter)nationaal medisch nieuws, journals en andere content bladert op basis van eigen wensen en behoeften. Daarnaast specialiseert Medix zich in het creëren van medische content op maat voor de zorgprofessional.