Oproep voor meer democratie

Civis Mundi Digitaal #34

Ga naar:

https://secure.avaaz.org/nl/vriendjespolitiek_2/?bCbRGab&v=67075

en steun deze petitie.

 

Waarom?

Aangezien vrijwel geen (nog maar 2,5 procent) kiesgerechtigden lid zijn van een politieke partij is het de facto beperken van allerlei benoemingen in politieke functies en adviescolleges van onze publieke besturen, niet langer te rechtvaardigen. Wij moeten niet langer tolereren dat veel medeburgers met veel kennis en ervaring die maatschappelijk nodig en nuttig is, feitelijk geen toegang krijgen tot advies- en besluitvorming omdat zij niet meer over een partij-lidmaatschapskaart beschikken. Ondersteun daarom de oproep van Avaaz: als meer dan 40.000 burgers tekenen dan is de Tweede Kamer verplicht dit te bespreken en tot besluitvorming te komen. Wat is de vraag?

Vereist is een Onafhankelijke Commissie voor Benoemingen in te stellen die de wettelijke taak heeft om te zorgen voor gelijke behandeling, transparantie en onpartijdigheid bij publieke benoemingen.