Flexicurity

Civis Mundi Digitaal #36

Hoe de neoliberaal geïnspireerde flexibiliteit van de arbeidsverhoudingen te combineren met de eertijds vertrouwde bestaans-/baanzekerheid? Dat is opnieuw een actueel staatkundig vraagstuk, en het belangrijkste probleem op de arbeidsmarkt, dat met de Wet Werk en Zekerheid, bedoeld om meer vaste banen te creëren en minder flexwerk en soepeler ontslagregels, niet is opgelost. Er is nog steeds niet de beoogde en gewenste doorstroom van flexibel naar vast werk. In onderstaande bijdrage wordt dat probleem in sociaal-juridische zin nader onder de loep genomen.