Column: Vertrouwen

Civis Mundi Digitaal #36

door Michel van Hulten

De kortste definitie mij bekend voor ‘corruptie’ luidt: ‘misbruik van door benoeming of verkiezing verkregen macht’. Helaas denken (en zeggen en schrijven) nog steeds velen dat zulk gedrag vooral elders voorkomt. Anders gezegd: in Nederland wordt minder dan elders misbruik van macht ‘normaal’ gevonden.

 

In de Volkskrant van 10 maart schreef Bert Wagendorp in zijn column op pagina 2 onder de titel ‘hoofd’ over het afgehakte hoofd dat gevonden was op de Amstelveenseweg in Amsterdam. Naar later bleek was het een hoofd afgehakt van een jonge Marokkaan. Op dat moment was nog niet duidelijk of dit ‘afhakken en ten toon stellen’ een dieper motief had’ dan alleen moord. Wouter Laumans, journalist van het AD noemde het ‘onduidelijk’ wat de poldermaffia bedoelde ‘met een hoofd op de stoep’, wel dat ‘met het hoofd de daders lieten zien maling te hebben aan de rechtsstaat’.

Op dezelfde pagina rapporteert de Volkskrant dat de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen informatie achterhield voor de Tweede Kamer. Hij zou een jaar eerder het plan hebben gehad de Kinderombudsman Marc Dullaert in de Kamer voor te dragen voor de gebruikelijke termijn van zes jaar, mits de Kinderombudsman zijn handtekening zou zetten onder een geheime ontslagbrief die garandeerde dat hij binnen een jaar zou vertrekken. Geen woord over ‘maling hebben aan de rechtsstaat’. Selectieve verontwaardiging? Geen woord over ‘machtsmisbruik’.
Reinier van Zutphen gaat gewoon door als vertrouwenwekkend persoon.

Soms wordt ophef gemaakt van het ‘zoekraken’ bij politie en Openbaar Ministerie van zaken als Het Teeven-briefje, het Srebrenica-fotorolletje, en de  verloren telefoontap van Van Rey. Twee onderzoeksters doken in het vinden van antwoorden op vragen die zij hadden rond het fenomeen ‘politiedoden’. Een belangwekkend rapport is het resultaat.

http://www.maklu-online.eu/nl/tijdschrift/cahiers-politiestudies/jaargang-2015/37-verantwoording-en-politie/verantwoordelijk-en-verantwoord/

 

Als bijproduct vanuit hun grondmateriaal en verdergaand dan hun conclusies, zie ik dat het niet om incidenten gaat. Zelfs als het gaat om zaken van leven en dood is ‘zoekraken’ bij deze overheidsorganen ‘staande praktijk’. Het is kennelijk bepaald niet uitzonderlijk dat stukken niet worden teruggevonden. Is dit ook misbruik maken van macht? Corrupt gedrag?

 

Reacties aan

Dr Michel van Hulten, www.corruptie.org, michel@vanhulten.com