De Libische stad Syrte als slachtoffer van een derde Libische oorlog – van de dictatuur van Khadaffi naar die van de Islamitische Staat

Civis Mundi Digitaal #36

door JdB

Op 17 februari 2011 komt de bevoking van Benghazi in Oost-Libië in opstand tegen het dictatoriale bewind van Khadaffi.Het vervolg mag bekend worden verondersteld: interventie van de NAVO en de val van Khadaffi. In de loop van de vijf jaren daarna niets dan ellende door elkaar bestrijdende milities. Vanaf de zomer 2014 wordt het land verscheurd tussen voorstanders en tegenstanders van een politieke islam met daarbij talloze lokale conflicten die het uiteenvallen van een natie die in feite nooit een natie is geweest, bevestigt. Zo begon de tweede libische oorlog tussen twee partijen. Aan de ene kant de coalitie van Fajr Libya ( " de dageraad van Libië") waarin islamitische strijdkrachten en kooplui uit de stad Misrata samen optrekken in naam van de erfenis van de revolutie tegen Kadhaffi met de actieve steun van Quatar en Turkije. Aan de andere kant de alliantie Karama ( " waardigheid") van liberalen, nationalisten, stammen en voormalige steunpilaren van Khadaffi in hun "anti-terrorische strijd" openlijk aangemoedigd door Egypte en de verenigde arabische emiraten. Fajr Libia zetelt in Tripolis en controleert het grootste deel van west-Libië. Karama met zijn omstreden generaal Khalifa Haftar beheerst vooral het oosten van Libië, de in Tobroek zetelende regering van Karama- Libië is officieel door de internationale gemeenschap als libische regering erkend. Alle pogingen totdusverre om - met steun van de Verenigde Naties - te komen tot een eenheidsregering van "winnaars" en " overwonnenen " bij de val van Khadaffi: de enige waarborg voor legitieme instituties , zijn tot dusvere mislukt.

Een stad waar een vloek op ligt
In het wapengekletter tussen deze beide partijen heeft - wonderbaarlijk genoeg - , niemand aandacht besteed aan de stad Syrte die precies tussen beide strijdende partijen inligt. Op Syrte ligt kennelijk een vloek. Kapot geschoten in 2011 was het de vluchtplaats van Khadaffi die daar ontdekt werd in een riolerings buis, er gevangen genomen , gemarteld en doodgeschoten werd . De revolutionairen verlieten daarop Syrte en de strijdkrachten van Misrata , de grote havenstad op zo’n 250 km ten westen van Syrte, trokken zich op hun bases terug alsof Syrte nooit bestaan had.
Syrte is nu opnieuw ontwaakt in de schaduw van het kalifaat van de Islamitische Staat, van Daech, is opnieuw het slachtoffer van een nu op gang komende derde libische oorlog. Nu de Islamitische Staat in Irak en Syrië in moeilijkheden verkeert, willen de westerse landen ten koste van alles vermijden dat deze Djihadistische organisatie haar bases vestigt op de Noord-Afrikaanse kust waar vandaan het heel wat gemakkelijker is Europa te treffen. De manschappen van de Islamitische Staat hebben ondertussen al wel de controle genomen over Syrte en de kuststrook daar van 200 km lengte en 40 km landinwaarts, en er hun kanonnen geïnstalleerd.

Syrte, een oud stadje onder het bewind van de megalomane Khadaffi uitgebouwd tot een luxueuse stad , is nu in handen van de Islamitische Staat. De inwoners van Syrte - voor zover zij niet gevlucht zijn - hebben uit haat tegen de leiders in Misrata de djihadisten geen stroobreed in de weg gelegd. Syrte viel hen als een rijpe vrucht in de schoot na het voorbereidende werk van de "missionarissen" van de in Syrte bestaande salafistische groep Ansar Al -Charia die als enigen wat orde in de chaos van de stad brachten, propagandamateriaal uitdeelden, voor scheidsrechter speelden in conflicten tussen de vele stammen.
De inwoners van Syrte zullen zeker spijt van hebben gekregen van hun apathie, want de Islamitische Staat voert er een waar schrikbewind dat voor de buitenwacht begon met de onthoofding van een goede 50 koptische christenen op het strand.
De westerse mogendheden zijn ontwaakt, maar te laat. De Islamitische Staat heeft zich stevig geïnstalleerd en een gecoordineerde aanval van libische strijdkrachten valt door de politieke en militaire verdeeldheid in Libië niet te verwachten.
Syrte wordt nu door de westerse mogenheden gebombardeerd. Of dat voldoende zal zijn om de Islamitische Staat daar te doen verdwijnen , mag bewijfeld worden.
Syrte , een stad waar een vloek op licht , van de ene dictatuur en bombardementen naar de andere dictatuur met bombardementen.