Rathenau rapport ‘Wakers in de Wetenschap’

Civis Mundi Digitaal #37

Wetenschapsjournalistiek is voor het publiek en de politiek een van de belangrijkste bronnen om meer te weten te komen over wetenschap. Dat was aanleiding voor ons als Rathenau Instituut om onderzoek te doen naar de stand van zaken in de wetenschapsjournalistiek. We zien journalisten als belangrijke partners in onze taak het debat vorm te geven over wetenschap, technologie en samenleving.

Dit rapport is gebaseerd op vier bronnen: literatuuronderzoek; interviews met onderzoekers, stakeholders en wetenschapsjournalisten; een enquête onder wetenschapsjournalisten en een achtergrondstudie van Linda Duits en Alexander Pleijter van programma’s en titels die over wetenschap in de breedste zin publiceren. Deze verkenning past in het bredere project ‘toekomstverkenning wetenschapsjournalistiek’ in de werkprogrammalijn ‘kennis voor beter beleid’. In het project agendeert het Rathenau Instituut het maatschappelijk belang van wetenschapsjournalistiek in onze samenleving via verschillende publicaties en bijeenkomsten.

Het rapport is ook te vinden op onze website: https://www.rathenau.nl/