Gedichten uit het leven gegrepen

Civis Mundi Digitaal #40

door Piet Ransijn

                                                                     

Liefde is geen droom                         2016 08 07 Ter nagedachtenis van mijn dierbare  zwager

 

Liefde is en blijft

terwijl het andere niet beklijft

zoals een droom in de nacht

waarvan je dromend dacht

dat deze werkelijk was

 

Als liefde blijvend is

en al het andere gewoon

voorbijgaat als een droom

waar blijft dan het gemis

de pijn en droefenis?

 

Zoals beelden komen en gaan

opeens niet meer bestaan

wanneer een mens ontwaakt

die in het donker in zijn dromen

zich nog zorgen maakt

om wat gaat komen:

 

Een schimmige beeldenstoet

waarin een droom-ik mee doet

tot dit ik het licht ontwaart

bij het krieken van de dageraad

en dan daarin ontwaakt

 

Het leven beweegt zich

dan weer verder in het licht

Schimmenrijk en droomgezicht

wijken schielijk in dit licht

dat liefde doet ontwaken

om een nieuw begin te maken

 

Zoals een ziel de aarde verlaat

een lichte wereld binnengaat

waar diepe liefde is

na aardse droefenis

een droom die werkelijk is

                                                

 

Wijsheid en gelijkmoedigheid                    2016 08 29

 

Het is ons niet gegeven

in ons wisselende leven

altijd vreugde te beleven

Er is verdriet en pijn

 

Wat is dan

de zin ervan

om hier te zijn

van dat we leven

als je er niet van

genieten kan?

 

Als er geen vreugde is

is er vaak ergernis

verzet of strijd

Gelijkmoedigheid

en evenwichtigheid

raak je zo kwijt

 

Het gaat om je bewust te zijn

bij vreugde en bij pijn

Gegrond in het Zijn

patronen van het karma zien:

Je krijgt wat je verdient

 

En zo de neiging te weerstaan

om met emoties mee te gaan

door je ervan bewust te zijn

en ze te laten zijn

 

Dan komt in zicht

en tot bewustzijn

dat er emoties zijn

waaraan het ligt

Er komt dan spanning bij

Er komt een wolk voorbij

 

 

De weg naar wijsheid

en gelijkmoedigheid

is met spijkers geplaveid

gaat door verzoekingen

en kent beproevingen

 

Wie ze telkens weer doorstaat

bereikt een meer stabiele staat

Kijkt zonder ergernis

oog in oog met wat er is

en ziet het onder ogen

met begrip en mededogen

 

 

Inzicht en bewustzijn                  2016 09 14 Na een gesprek op 9 sept

 

De weg naar inzicht is vaak eenzaam

Soms zullen anderen meegaan

Vaak gaat een mens zijn weg alleen

met vele mensen om hem heen

die elk hun eigen weg gaan

door een rijk gevarieerd bestaan

 

Een soort van groepsgevoel

is niet het wezenlijke levensdoel

Geen doctrine en geen leer

geen geloof meer in een heer

Het is een toestand van bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn1               

 

Het inzicht in ons eigen licht

dat ieder mens verlicht2                               

is een staat van zijn

een toestand van bewustzijn

waarin de dingen één zijn

in een veld van puur bewustzijn3                  

 

In een staat van helder licht

daagt uiteindelijk het inzicht

dat de wereld één is

en vervuld van ‘bliss’4                                   

dat wij allen één zijn

in een onbeperkt bewustzijn

 

1.     Handelingen van de apostelen, 17:28 

2.     Johannesevangelie Proloog 1:9

3.     Te vergelijken met de verenigde veldtheorie in de kwantumfysica. Zie mijn artikelen hierover in Civis Mundi nr 26 en 27

4.     gelukzaligheid, ananda in het Sanskriet . This creation is sustained in ananda – Oepanishaden, aldus Maharishi Mahesh Yogi

 

 Wervelwind                                                  2016 09 20

 

Het leven lijkt een wervelwind

waar je weinig tegen begint

waar we wervelend doorheen gaan

maar alle tegenwind weerstaan

Een wind die waait waarheen hij wil

en diep van binnen is het stil

 

In stroomversnellingen gekomen

onweerstaanbaar meegenomen

door hoge golven en door onderstromen

die komen uit een grondeloze diepte

gedreven door een kracht van liefde

 

Diep in het centrum is het stil

hoe hard de wind ook waaien wil

Uw wil geschiedt en mijn wil niet

terwijl ik met het leven mee vlied

 

 

Stilte, licht en gratie            2016 09 25 Zondagmorgen

 

Stilte, licht en gratie

heelt de consternatie

Stilte, licht en liefde

stil aanwezig in de diepte

 

Een stille lichte gratie

heelt de consternatie

van verdriet en pijn

Dan mag het er zijn

 

Verdriet is niet te vermijden

Leven heeft zijn schaduwzijde

Maar schaduwen verdwijnen

wanneer er licht gaat schijnen

 

Als wijkende schaduwen

zich naar voren lijken te duwen

dan komen ze op de voorgrond

voor ze wijken in de afgrond

 

Waar helder licht aanwezig is

kunnen schaduwen niet zijn

Geen pijn en droefenis

Geen schaduw van gemis

 

Een schaduw is maar schijn

Er komen schaduwen in zicht

bij een gebrek aan helder licht

aan helderheid in het bewustzijn

 

 

Doorzichtig               2016 09 25

Als het ik doorzichtig is

wordt het niet gekwetst

door oeverloos gezwets

dat kant noch wal raakt

en geen indruk maakt

 

Het kent wel droefenis

die eigen aan het leven is

maar ook doorschijnend is

als schaduw van gemis:

 

de andere zijde van het licht

die geleidelijk verdwijnt

wanneer het licht meer schijnt

van buiten en van binnen

 

De zon voorbij de zinnen

bevindt zich diep van binnen

schijnt zonder einde en begin

en schijnt stralend binnenin

 

 

Een engel aan je zijde                                 2016 09 26

 

Als we erom vragen

zullen anderen ons dragen

Je voelt diep van binnen

hoe mensen je beminnen

 

Ieders aandacht richt

op jou een straal van licht

En zou je erom vragen

dan zullen ze je dragen

 

Zo kom je er doorheen

Je kunt het niet alleen

Ook iemand die verdween

slaat soms een arm om je heen

 

Handen van licht

strelen je gezicht

Altijd heel nabij

een engel aan je zij

 

Diep in ons bewustzijn

kan een geliefde ziel

die ons ontviel

ook altijd bij ons zijn

 

Zoals in diep gemis

een moeder bij je is*                         

Ook in diepe smart

voor altijd in je hart

 

Liefdesverdriet                                             2016 09 12 

 

Is liefdesverdriet

niet het ergste verdriet?

De liefde is ontloken

in volle bloei vergaan

 

Het hart in bloed gebroken

Door niemand te verstaan

Vrienden die je liefdevol omhullen

kunnen niet de leegte vullen

 

Je bent moederziel alleen

met vrienden om je heen

en je geliefde die verdween

onophoudelijk in je gedachten

 

Naar hem blijven smachten

Hopende dat hij een teken geeft

dat hij nog ergens anders leeft

en daar zielsveel om je geeft

 

In sprookjes geloven                                  2016 09 15 

 

Als je nog in sprookjes gelooft

kan een prins tot leven komen

die van het leven is beroofd

dan kan hij komen in je dromen

 

Hij leeft niet langer in dit leven

Kan een levensteken geven

uit de wereld waar hij nu verblijft

die menig dodenboek beschrijft1

                       

Er is een plaats voorbij de dood2

van waaruit een ziel in nood

hoopgevend tekenen kan krijgen

 

Als donkere wolken overdrijven

komt opeens een straal van licht

uit de hemel recht in het gezicht

 

Of als de zon verdween

opeens een arm om je heen

Je voelt je niet alleen

 

Je voelt nabijheid

voorbij de ruimtetijd

Het licht der eeuwigheid

 

Waarin wij leven, bewegen en zijn3

in het licht van blijvend bewustzijn

Het licht dat ieder mens verlicht4

waar iedere ziel op is gericht

 

1 Bijv. het Tibetaanse en het Egyptische dodenboek

  Pim van Lommel, Eindeloos bewustzijn, de boeken van Dr DEben Alexander     

2 Die waarsch. te maken heeft met de zgn. non-lokale ruimte v d kwantumfysica

3 Handelingen van de apostelen 17:23

4 Johannesevangelie Proloog 1:9