Colloquium: Nederlands in de wereld: zinnige culturele diplomatie? (10/11 in Brussel)

Civis Mundi Digitaal #41

In 2017 bestaat het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Ons Erfdeel zestig jaar.

De redactie wil, samen met het Vlaams-Nederlands huis deBuren, in het najaar van 2016 en in de loop van 2017 vier colloquia organiseren om de “Staat van de Unie” op te maken op belangrijke gebieden van de Vlaams-Nederlandse samenwerking.

Dit is het eerste:

Nederlands in de wereld: zinnige culturele diplomatie?

  • deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel
  • 10 november om 19.30 uur
  • Gratis toegang
  • Aanmelden via: onserfdeel@onserfdeel.be

 

Een paar cijfers over Nederlands in het buitenland (via de Taalunie):

• Aan zo’n 150 universiteiten doceren ongeveer 600 docenten Nederlands als vreemde taal in 40 landen. Er zijn in het buitenland meer dan 15.000 studenten die Nederlands leren.
• Aan honderden instellingen op niet-universitair niveau geven nog eens ruim 6.000 leerkrachten Nederlands aan 400.000 leerders van de taal.


Maar wat willen wij eigenlijk willen met de Nederlandse taal in het buitenland?

Vinden we het belangrijk dat het Nederlands op universiteiten van Zuid-Amerika tot Oost-Europa gedoceerd wordt en zo ja, willen we daar dan aan meebetalen?

Zien we mensen die Nederlands als vreemde taal leren buiten ons taalgebied als culturele ambassadeurs of kunnen anderen dat net zo goed zijn zonder kennis van onze taal?

Willen wij actief onderzoekers in het buitenland toegang geven tot onze taal, zodat zij vanuit hun positie een bijdrage kunnen leveren aan onze eigen kennis van taal, cultuur, geschiedenis en filosofie? Of vinden we die buitenblik irrelevant voor wie wij zijn?

In hoeverre vinden wij (nog?) dat onze taal een belangrijk, onvervreemdbaar cultureel goed is waarvan de essentie verloren gaat in vertaling en zo ja, willen we investeren in die taal en zo ja, hoe?

Daarover gaan we in gesprek, en dit is het programma:


Verwelkoming en inleiding

Luc Devoldere, hoofdredacteur Ons Erfdeel

 

Een meerwaarde-onderzoek naar Nederlands in de wereld

Maya Rispens, waarnemend algemeen-secretaris Taalunie

 

Panelgesprek met:

  • Jelica Novakovic (Servië), hoogleraar Nederlands in Belgrado
  • Amalia Astari, (Indonesië), studeert Nederlands in Leiden
  • David Colmer (Australië), schrijver en vertaler
  • Annie Fletcher (Ierland), hoofdconservator Van Abbemuseum, Eindhoven
  • Moderator: Clairy Polak

 

Uitleiding

Wim Vanseveren, directeur deBuren

  

 

Deze gedachtewisseling gaat ons allen aan. Wilt u ze meemaken?

Meld u aan: onserfdeel@onserfdeel.be of +32 (0) 56 41 12 01

We hopen u te mogen verwelkomen.