Jaarboeken Civis Mundi

Civis Mundi Digitaal #79

Problemen der Democratie, Eerste bundel, 1965 (uitgave in eigen beheer)

Oost en West op de drempel van een nieuw tijdperk, Pax Nederland, 4e druk, 1966

Problemen der Democratie, Tweede bundel, 1967 (uitgave in eigen beheer)

Tijdsein – Peiling en perspectief van onze tijd, Samsom, 1972

De Nederlandse natie, Het Spectrum, 1981

Hoe wordt de samenleving het best ingericht, Van Gorcum, 1987

Opstand der burgers, Kok Agora, 1988

Op de grens van twee eeuwen, Kok Agora, 1989

Oost en West op de drempel van een nieuw tijdperk, Kok Agora, 1991

Geloof en christendom in de jaren ’90, Kok Agora, 1994

Westerse cultuur – model voor de hele wereld?, Kok Agora, 1994

Geschiedenis als noodlot, Kok Agora, 1995

Karma, reïncarnatie en de roep om zingeving, Kok Agora, 1997

Nederland en de toekomst van Vlaanderen, Kok Agora/Pelckmans, 1998

De strijd gaat voort! – Liberalisme als heersende ideologie en bron van nieuwe strijd, Agora, 1999

Op de drempel van een nieuwe eeuw – Terugblik op de 20e eeuw en vooruitblik op de 21e eeuw, Agora, 2000

Nationale identiteit: van Nederlands probleem tot Nederlandse uitdaging, Damon, 2001

Moderniteit en Vitaliteit – een moderne cultuuranalyse, Damon, 2003

Opstand der burgers – de Fortuyn-revolte en het demasqué van de oude politiek, Damon 2004

Seksuele revolutie ter discussie – Van Phil Bloom tot Sex and the City, Damon, 2005
Nederlandse en Vlaamse identiteit – betekenis, onderlinge relatie en perspectief, Damon, 2006

Van Koude Oorlog naar oorlog tegen terrorisme – achtergrond en problematiek huidige wereldpolitiek, Damon, 2007

Apartheid, anti-apartheid en post-apartheid, Damon, 2008

Moderniteit als nieuw beschavingstype. Ontwikkeling, problematiek en perspectief, Damon, 2009

Moralicide. Nieuwe morele vocubulaires voor technologie, Klement, 2010

Tijdsein. Peiling en perspectief van deze tijd, Aspekt 2011

Wereld-gebeuren sinds de jaren ’60 – van linkse dominantie naar liberale triomf, Aspekt, 2012

Heeft geschiedenis zin, of is dit een onzinnige vraag?, Deventer Universitaire Pers, 2014

Kolonialisme en racisme: eens normaal, nu omstreden geraakt als politiek incorrect en moeizaam verwerkt Nederlands en Europees verleden, 2015

Hoe universeel is de westerse idee van moderniteit? Aspekt, 2018