Benelux nog steeds te weinig op economisch-politieke waarde geschat

Civis Mundi Digitaal #42

De Benelux wordt nog steeds niet begrepen en gewaardeerd als een economisch-politiek relevante instelling der Lage Landen, die in logistiek opzicht een heel nuttige functie vervult in het economische verkeer in Europa. Dat werd kortgeleden nog eens onderstreept in het bekende blad Forum (15-12-2016) onder de relevante titel: Maak van de Benelux een logistieke proeftuin. Hieronder enkele passages:

 

Bedrijven en overheden moeten de Benelux, waar kortere procedures gelden dan elders in Europa, gebruiken als proeftuin voor logistieke innovaties die goederenstromen sneller en duurzamer maken. Hiervoor pleiten de Nederlandse ondernemersverenigingen EVO, Fenedex en het Belgische OTM.

Omdat de Benelux de draaischijf voor het internationale goederenvervoer vormt, hebben nieuwe regels over infrastructuur, verkeer en brandstoffen indirect een groot effect op de rest van Europa. Want, hoewel Nederland, België en Luxemburg slechts een kleine 2% van het grondgebied van de Europese Unie beslaan, gaat 21% van de zeevaart naar en van de EU via Rotterdam en Antwerpen. Voorts gaat 78% van de binnenvaart naar en van de EU via de Benelux.

 

Red.