Instelling Civis Mundi prijzen/awards

Civis Mundi Digitaal #44

door Wim Couwenberg

In het verleden is veel werk gemaakt van het bevorderen van bijzondere leerstoelen namens Civis Mundi in de Lage Landen, dus zowel in Nederland als in België. Wij zien daarin niet veel perspectief meer, en streven daarom als substituut naar de instelling van twee samenhangende prijzen namens Civis Mundi, die betrekking hebben op twee cruciale zwaartepunten van Oost-West/Civis Mundi sinds de oprichting in 1961: organisch geworteld kosmopolitisme/burgerschap van de wereld, zoals ook in de naam tot uiting komt; en universalisme, in het bijzonder de universele pretenties van de moderniteit als mogelijke zin van dit nieuwe beschavingstype. In het volgende nummer komt een nadere toelichting met daarin nog eens in grote lijnen de redactionele ontwikkeling sinds het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw.

 

Prijzen

Ieder van deze prijzen, bestaande uit een geldbedrag van €10.000 of €5.000, al naar het belang van de geleverde prestatie, is bedoeld voor wie op een van beide cruciale zwaartepunten zich onderscheidt door bijzondere publicaties en/of prestaties. Uitreiking van die prijs gaat gepaard met een lezing van de prijswinnaar, die als Civis Mundi essay gepubliceerd wordt. De toekenning van de prijs kan jaarlijks geschieden. Voor ieder van deze prijzen wordt een jury ingesteld, die zodanig is samengesteld dat zij in staat is tot een verantwoorde selectie van kandidaten.

De instelling van die samenhangende prijzen noopt tot versterking van de organisatie van Civis Mundi. Wie zich aangesproken voelt door deze nieuwe opzet en dimensie van Civis Mundi en aan de verwezenlijking ervan wil meewerken, nodigen we graag uit zich bij de hoofdredactie aan te melden, waarna we kunnen overleggen hoe die medewerking gestalte te geven: tel. 010-4182580, email couwenberg@ese.eur.nl.