Gedichten over bewustzijn en identiteit

Civis Mundi Digitaal #45

door Piet Ransijn

Geschreven na lezing van de artikelen van Hans Komen en Patricia van Bosse

Bewustzijn is             2017 04 10

 

Terwijl bewustzijn altijd is

en altijd in het heden is

is er vaak ook droefenis

uit een voorbij verleden

 

Terwijl in het heden

altijd vrede is

hoort droefenis

tot het verleden

 

Terwijl in het heden

altijd vrede blijft

die onuitsprekelijk is

en droefenis verdrijft

 

Wat geweest is, is voorbij

en is herinnering in mij

Slechts een gevoel in mij

Soms droef, soms blij

 

Gevoelens gaan voorbij

zowel plezier als droefenis

Terwijl in het heden

altijd vrede is

 

Die gekleurd met vreugde is

en soms vermengd met droefenis

Zo gaat het leven steeds voorbij

Nu eens droef en dan weer blij

 

Gevoelens laten het bewustzijn vrij

als wezenlijke vrede diep in mij

Ik maak mij druk om morgen

terwijl ik in onmetelijke vrede

van bewustzijn in het heden

zonder zorgen ben geborgen

 

De kern van wie je bent       2017 05 11

 

Zoals je voor jezelf bent

en men zichzelf kent

zoals niemand je ziet

zo kent men je niet

 

Men kent wat men ziet:

een luidruchtig persoon

een beetje druk of ongewoon

De binnenkant ziet men niet:

 

Zoals een mijmerende ziel

maar weinigen opviel

als hij weemoedig is

behept met droefenis

 

Verdriet dat niemand ziet

dat kent een ander niet

Het is een schaduwkant

De doener heeft de overhand

 

Die weet wat hem te doen staat

en zich niet tegenhouden laat

Maar achter de bedrijvigheid

hult zich zijn weemoedigheid

 

Een diep en kinderlijk verlangen

een beetje liefde te ontvangen

Een beetje tederheid te geven

Gaat het daar niet om in het leven?

 

Dat hebben dichters steeds geschreven

Liefde is de drijfveer van het leven

Al het andere waarom met strijdt

is van liefde en verlangen afgeleid

 

Op een stil en mijmerend moment

maakt iets zich in de ziel bekend

dat wensen noch verlangen kent

Dat is de kern van wie je bent

Daar is de liefde en de vrede

waar ik om heb gebeden

 

 

Er is een keuze*        2017 04 03

 

Er is een keuze

die er altijd is

waar we voor staan:

Wil je in vreugde

en in liefde

of in ergernis

door het leven gaan?

 

Ga je naar de diepte?

Of blijf je steken

tot halverwege

in ongenoegen

en emoties

en roerige

commotie?

 

*Volgens de artikelen van Patricia van Bosse en Hans Komen in dit nummer is er de (keuze)mogelijkheid om de aandacht te verschuiven van het ene perspectief of standpunt naar het andere en daaraan voorbij te gaan naar een toestand van zuiver bewustzijn, dat vrij is van emoties en gedachten.