Caroline Pauwels: Nepnieuws, leugens en manipulatie zondag 07 mei 2017 - 11:00

Civis Mundi Digitaal #46

Individuele bezoekers

Dat Paus Franciscus Donald Trump zou steunen en Hillary Clinton wapens aan IS zou hebben verkocht, dat konden Amerikaanse burgers op Facebook  lezen tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne. Niets van aan. Het zijn voorbeelden van nepnieuws dat op sociale media makkelijk circuleert en moeilijk wordt ontkracht. In een digitale nieuwsomgeving waarbij vooral jongeren nieuws steeds meer via sociale media tot zich nemen, rijst de vraag hoe men het bewust verspreiden van nepnieuws kan tegengaan. De steile adoptie van sociale media onder mediagebruikers, de machtige positie die ze daardoor innemen in het medialandschap en de ontransparante wijze waarop de onderliggende algoritmes werken, maken het antwoord op deze vraag complex.

Moet Facebook zelf interveniëren? Maar neigt dit dan niet te veel naar censuur? Kunnen de Facebook-algoritmes helpen om betrouwbaar nieuws een prominentere plaats te geven? Maar kunnen algoritmes überhaupt het verschil maken tussen gecontesteerde standpunten en schaamteloze onverdraagzaamheid? En wat is onze eigen verantwoordelijkheid als nieuwsgebruikers en burgers? We nemen maar al te graag informatie aan die past binnen ons denkkader. Hoe kunnen we zelf kritisch staan tegenover onze eigen omgang met informatie? In deze lezing gaan we in op deze vragen en proberen we op basis van cijfers en onderzoek zicht te krijgen op het fenomeen.

Prof. dr. Caroline Pauwels is het academiejaar 2016 - 2017 gestart als nieuw verkozen rector van de Vrije Universiteit Brussel. Ze studeerde filosofie en communicatiewetenschappen en is sinds 1989 verbonden aan de vakgroep communicatiewetenschappen, waar ze bij de rectorwissel het vakgroepsvoorzitterschap doorgaf. Ze promoveerde in 1995 op een onderzoek dat zich toespitste op het audiovisueel beleid van de Europese Unie (EU). Aansluitend hierop heeft ze zich gespecialiseerd in Europese en nationale mediabeleidsproblematiek en de economie van de mediasector.

Van 2000 tot 2016 was Caroline Pauwels directeur van het onderzoekscentrum SMIT, dat zich specialiseert in de studie van informatie- en communicatietechnologieën, zo een 70tal onderzoekers telt, en sinds 2004 deel uitmaakt van iMinds, dat nu is gefuseerd met IMEC, het interdisciplinair en interuniversitair instituut dat onderzoek doet naar nieuwe media en internettoepassingen. Binnen iMinds leidde Caroline Pauwels het Digital Society departement dat onderzoeksgroepen van Gent, Leuven en Brussel samenbrengt. Ze kreeg in 2014 de binnenlandse Francqui leerstoel van de Universiteit van Gent en tussen 2012 en 2016 was ze houder van de Jean Monnet Chair. Bijkomend zetelt of zetelde ze in verschillende raden van bestuur, functioneerde ze tot voor kort als regeringscommissaris bij de VRT en is ze lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

 

Ticketinfo

5 euro per lezing. Koop uw tickets online.