Kenterende tijden

Civis Mundi Digitaal #47

door Piet Ransijn

mei 2017

 

Wat is dit voor bestaan?

Ouderen die erop uit gaan

Zij vullen hun bestaan

met op een camping staan

 

Zij hebben niet te kampen

met toekomstige rampen

Laten de dreigende orkaan

aan hen voorbijgaan

 

Jongeren werken voor twee

en betalen hun AOW

Zij dragen ook de zorgen

voor hun kinderen morgen

verantwoordelijkheid

voor de komende tijd

 

Als ik het verraad zie

van mijn generatie

die indertijd grotesk

prat ging op protest

dan voel ik solidariteit

met de jeugd in deze tijd

 

Wij riepen om vrijheid

gelijkheid en solidariteit

Raakten snel die idealen kwijt

In de consumptiemaatschappij

werden wij niet gelijk en vrij

 

Het grootkapitaal

ging met ons aan de haal

De rijken werden rijker

en konden zich verrijken

door te blijven produceren

wat wij gretig consumeren

 

De kapitaalconcentratie

treft vrijwel iedere natie

Iedere nationale overheid

ziet toenemende ongelijkheid

 

Vluchtelingenstromen

zoeken naar een onderkomen

Volkeren raken op drift

Culturen worden ontwricht

 

De moderne zegeningen in de crisistijd

gaan gepaard met een hevige strijd

De Profeet en de godganse islam

worden behandeld als een boeman

 

Religie kent barmhartigheid

Maar politiek betekent strijd

en de politieke ideologie

ontleent men vaak aan de religie

 

De religie die met mensen is begaan

en in wezen geldt als verdraagzaam

wordt grof geweld aangedaan

verminkt tot agressieve ideologie

 

Gewetensloze wapenfabrikanten

hebben overal hun klanten

Verkopen hun waar in allerlei landen

zowel bondgenoten als vijanden

 

De consumptiemaatschappij

viert echter niet overal hoogtij

Door geld te pompen en te produceren

proberen banken de crisis te bezweren

 

Zodat mensen blijven consumeren

wat de fabrikanten produceren

Zo wordt stagnatie vermeden

en een economisch geloof beleden

 

Gij zult geld besteden

is het hoogste gebod

Het geld wordt aanbeden

als eigentijdse god

 

Het accumuleert bij de rijken

die de producenten blijken

Zodat de geldstromen

naar hen toe komen

 

De grote producenten

hebben de meeste centen

Ze nemen de kleinere over

die zij een doorstart beloven

en van hun vrijheid beroven

 

De grote magnaten

vormen conglomeraten

Het kapitaal accumuleert

terwijl het geld circuleert

 

Nieuwe markten worden ontdekt

voorbewerkt en opengelegd

De consumptiemaatschappij

is een nieuwe vorm van slavernij

 

De aarde wordt geen aangenaam verblijf

maar geëxploiteerd als een bedrijf

Mensen exploiteren ook elkaar

en alle dingen worden handelswaar

 

 

Onze dierbare moeder de aarde

verliest haar intrinsieke waarde

Mensen en dieren worden bedreigd

in een wereldwijd gevoerde strijd

 

Geïnspireerde groepen voeren strijd

voor een wending van de tijd

Het debat wordt afgeleid

door vluchtelingenstromen

die naar ons toe komen

 

Achterliggende krachten

en heersende machten

die de massa’s regeren

beheren en manipuleren

blijven buiten het blikveld

net als het grote geld

 

De drijvende factoren

en de leidende actoren

hullen zich in dichte mist

als men over medemensen twist

 

Die al jaren bovenaan

de politieke agenda staan

terwijl zij speelbal zijn

van een dieper venijn

 

Der heren der aarde

wedden op winnende paarden

waar massa’s zich achter schaarden

Zij blijven buiten schot

en smeden hun komplot

 

Ook zij zijn speelbal van het lot

Hun geld is niet als God

Mensen blijven sterfelijk

Veel kwalen blijven erfelijk

 

Hebzucht is er één van

Maar er is ook een ander plan

waar men mee naar voren kwam

Is er toch een kosmisch plan?

 

De regelmaat in de natuur

patronen op de lange duur

doen ons soms vermoeden

dat krachten ons behoeden

tegen zelfvernietiging

waar het dicht naar toe ging

 

Het tij kan nog keren

Wij kunnen ons nog weren

Wij hebben een bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn

Stellen wij ons ervoor open

dan kan alles anders lopen

 

Ons scheppende vermogen

ons inzicht en ons mededogen

kan een wereld creëren

die alle mensen kan eren

de natuur kan respecteren

en van de wijzen kan leren

 

Hoe wij kunnen leven

zonder angst en beven

voor de zelfvernietiging

waar het haast naar toe ging

 

Eerbied voor de schepping

ieder mens en ieder ding

zal dan ons deel zijn

in een ruimer bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn;

 

De diepere dimensie

van transcendentie

Het omvattende zijn

van transcendent bewustzijn