Onderzoek naar immigratie

Civis Mundi Digitaal #47

door Jan de Boer

De immigrant zit in het verdomhoekje. Vaak gevoed door de onjuiste gedachte dat een toestroom van  emigranten een vermindering van inkomen met name voor de minst gekwalificeerde

werkers met zich mee brengt om over andere xenofobe en racistische redenen maar te zwijgen.

 

Invloed op werkgelegenheid en inkomen

Het bovenstaande is onjuist, laat de Canadese econoom David Card ons weten in zijn evaluatie over de gevolgen van de komst van 100.000 Cubaanse ballingen in Miami in 1980. Deze toename van de bevolking met 7 procent heeft volgens Card geen enkele invloed gehad op de inkomens en de werkloosheid van de minst gekwalificeerde lokale werkers. (’The impact of the Mariel Boatlift on the Miami Labour Market’, Industrial and Labour Realations Review, 1990)

De econoom Rachel Friedberg komt tot dezelfde conclusie met betrekking tot de immigratie van Joden uit de vroegere Sovjet-Unie naar Israël in de jaren 1990- 1994. Deze immigratie deed de bevolking van Israël toenemen met 12 procent zonder enig negatief gevolg voor salarissen en werkgelegenheid. (’The impact of Mass Migration  on the Israëli Labour Market’, Quarterly , Journal of Economics 2011).

De stelling van Donald Trump dat immigratie van weinig of geen gekwalificeerde emigranten geen toegevoegde waarde heeft voor de Verenigde Staten, is ook onjuist. De socioloog Professor Gordon De Jong toont aan dat 58 procent van de in 2010 aanwezige immigranten in de Verenigde Staten tenminste over kennis op het niveau van het eindexamen middelbare school beschikte en dat 30 procent daarvan  een nog hoger kennisniveau had.(’The Geography of Immigration Skills: Educational Profiles of Metropolitan Areas’, Brookings Institution, juni 2011 ).

 

Andere economische effecten

De impact van illegale immigranten in de Verenigde Staten is bovendien positief voor de Amerikaanse economie. De econoom George J. Borjas, professor aan de Harvard Kennedy School of Government, heeft becijferd dat het terugsturen van illegale immigranten over een periode van 10 jaar een negatieve impact heeft van 5 miljard dollar (’The Labour Supply of Undocumented Immigrants’, National Bureau of Economic Research, Working Paper, n° 22102, maart 2016).

Een andere studie van het Institute on Taxation  and Economic Policy getiteld ’Undocumented Immigrants’State and Local Tax Contributions’ (de lokale fiscale inhoudingen op illegale immigranten, februari 2016) toont aan dat de illegale buitenlandse werknemers jaarlijks  11,6 miljard dollar aan plaatselijke belastingen, woonbelasting of op consumptie in het laatje brengen en dat hun legalisering nog eens 2,1 miljard dollars extra oplevert.

De invloed van immigratie op de economische groei is daar ook positief zoals Stuart Anderson, directeur van de National Foundation for American Policy in de studie Immigrants and Billion Dollar Startups aantoont. In 2016 zijn maar liefst 44 van de 87 Amerikaanse ondernemingen met een waarde van meer dan een miljard dollars door ten minste één immigrant opgericht naar het voorbeeld van SpaceX, Dropbox of Uber (NFAP Policy Brief, maart 2016).

Een beroemd geworden  studie van de Amerikaanse econoom Michael Kremer van de Harvard University wijst uit dat de toename van geimmigreerde ingenieurs niet heeft geleid tot een dumping van gekwalificeerde salarissen, maar integendeel tot een vermeerdering van gekwalificeerde  salarissen vanwege een grotere vraag naar gekwalificeerde banen. (’The O-Ring Theory of Economic Development’, Quaterly Journal of Economics, n° 108/3, augustus 1993) .

 

Het wordt hoog tijd afscheid te nemen van steriele, vaak weerzinwekkende beelden van de immigrant als ’dief van onze banen’ of als ’luie flikker’. Chili en Australië hebben de voorwaarden voor toegang tot hun land versoepeld en Canada heeft onlangs een ’ visa start-up’ in het leven geroepen om het opstarten van een onderneming door immigranten te vergemakkelijken.

Voortdurende stigmatisering van immigranten door Geert Wilders en soortgelijke ’denkers/politici’ leidt er toe dat de meest creatieve immigranten hun heil elders en niet in Nederland zoeken.

 

Met dank aan de econoom Faÿçal Hafied, auteur van Super-croissance. La stagnation séculaire

n’aura pas lieu, Fyp éditions.