Australië, waar de dominante steenkool een ramp is voor het klimaat

Civis Mundi Digitaal #50

door Jan de Boer

De economie van Australië draait in feite op de winning en verkoop van grondstoffen. De laatste 20 jaar heeft Australiê geprofiteerd van de hoogconjunctuur in China waarheen het gigantische hoeveelheden steenkool en ijzer exporteert. De kolossale investeringen in de mijnbouw en de export gaven  de economische groei vleugels, zodat in feite de financiële crisis die de wereld in 2008 trof, aan Australië is voorbij gegaan. Maar het kan verkeren zei Bredero reeds, en vanaf 2013 met de economische vertraging in China en de dalende prijzen van grondstoffen ziet de toekomst van Australië er minder rooskleurig uit, de economie is kwetsbaarder dan zij op het eerste gezicht lijkt. Australië zal  zijn economisch model moeten herzien en minder moeten leunen op de "boom" van mijnbouwprodukten.

Makkelijker gezegd dan gedaan en dus is de Australische regering  geweldig blij met de miljardenivesteringen van de Indiase miljardair Adani in wat de grootste kolenmijn in Australië moet worden. De steenkool  wordt via de haven Abbot Point op kleine afstand van de "Great Barrier Reef ", het grote koraalrif aan de oostkust van Australië, naar India verscheept waar het electriciteit voor een 100 miljoen mensen moet leveren. De voorbereidende werkzaamheden beginnen dit jaar in september, moeten uiteindelijk 10.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen opleveren hetgeen voor de deelstaat Queensland met zijn hoog werkloosheidscijfer een zegen is, zegt de minister van mijnbouw Canavan.  Bezwaren van tegenstanders wuift hij weg: "Als India geen steenkool in Australië koopt, koopt het de steenkool elders , dus verandert dat uiteindelijk niets  aan de opwarming van de aarde. Laten wij er dus maar wat aan verdienen". In Australië , één van de grootste vervuilers ter wereld, is  steenkool na ijzer het belangrijkste exportprodukt. Toch heeft het  opnieuw zijn steun aan het klimaatakkoord van Parijs betuigd na het vertrek van de Vereingde Staten.  Andere landen zijn overigens niet minder schijnheilig. Rusland wil opnieuw onderhandelen voor het verkrijgen van soepeler voorwaarden, Saoedie-Arabië en andere olieproducerende landen trekken zich niets aan van de afspraken van het klimaatakkoord, de president van Brazilië, beschuldigd van corruptie, geeft om zijn politieke huid te redden, toestemming om steeds grotere delen van het Amazone -oerwoud te kappen, China wil bilaterale handelsverdragen sluiten waarbij geen rekening gehouden wordt met ecologische voorwaarden, Frankrijk gaat door met het vervuilen van de Middellandse zee met het afval van aluminium- fabricage en exporteert zelfs het verboden pesticide Atrazine, etc.  De opwarming van de aarde gaat dus gewoon door. De slogan van de voetbalclub Feijenoord "Geen woorden maar daden "is hier onbekend en onbemind.

 

Voor Greenpeace is deze steenkoolmijn van Adani een regelrechte ramp voor het klimaat. Dat geldt ook voor de " Great Barrier Reef "  dat verbleekt, afsterft door de opwarming van de aarde. Volgens de schattingen van professor Hughes van de universiteit James Cook in Australië is de helft van de koraaldiertjes die het grote rif bouwen, al gestorven. Professor Hughes:" Als men de "Great Barrier Reef " wil redden en als men werkelijk het klimaatakkoord van Parijs wil respecteren, dan moet de steenkool in de aarde blijven".

De Australische milieu-organisaties doen er alles aan om dit mijnproject te torpederen. Ze zijn vooral actief richting de banken om hen te bewegen  dit project niet te financieren. En dat met succes: de vier grote Australische banken hebben zich uit het project terugggetrokken. Toen de bank Westpac in april dit jaar berichtte dat Adani niet op haar kon rekenen, haastte de regering de bank te beschuldigen dat ze capituleerde  voor de actievoerders en suggereerde de Australische bevolking deze bank te boycotten. Adani heeft nu van de regering een lening van  665 miljoen euros gevraagd

om de spoorweg van de mijn naar de haven te financieren. Het geld zou moeten komen van een overheidsfonds  bestemd voor de ontwikkeling van de infrastructuur in deze regio. De milieuorganisaties hebben al aangekondigd dat ze een  eventuele lening juridisch zullen aanvechten.

Maar Adani is ervan overtuigd dat hij uiteindelijk aan het langste eind trekt en heeft dus in juni dit jaar officieel aangekondigd dat de voorbereidende werkzaamheden nu in september zullen beginnen.