Franse Nederlanden

Civis Mundi Digitaal #51

Ons Erfdeel publiceert sinds 1976 ook een jaarboek over de Franse Nederlanden. Vorige maand het 42e deel. Daarbij wordt aangetekend dat ruim 400 verschillende auteurs in die 42 jaargangen meer dan 660 artikelen gepubliceerd hebben. Dat is goed voor 11.624 pagina’s informatie over deze in Nederland nog te weinig gekende streek en haar betrekkingen met het Nederlandse taalgebied. In de loop van deze 42 jaargangen vond wel een verschuiving van de aandacht plaats van hoofdzakelijk historische en taalkundige onderwerpen naar meer culturele en algemeen-maatschappelijke bijdragen.

Het jaarboek richt de blik op dat deel van de historische Nederlanden dat sinds het einde van de 17e eeuw in Frankrijk ligt. Het is dus begrijpelijk dat deze publicatie volledig tweetalig is. De redactie is erin geslaagd dat bijna evenveel Franstalige als Nederlandstalige auteurs aan dat jaarboek meeschrijven. Dat gebeurt uiteraard uit verschillende perspectieven, die elkaar verrijken. We kunnen dit jaarboek toejuichen als een interessant laboratorium, waarin het samenleven in Europa uitgetest wordt. Grensgebieden, zoals in dit geval, moeten het goede voorbeeld daarvoor geven.