Internationale mensenrechten-verdedigers krijgen mogelijkheid tot wetenschappelijk onderzoek

Civis Mundi Digitaal #52

Internationale mensenrechtenverdedigers die onderzoek willen doen naar mensenrechten, internationaal recht of Europees recht, krijgen vanaf 1 oktober 2017 de mogelijkheid bij het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag. Het instituut gaat daarvoor samenwerken met Justice and Peace Nederland binnen het Asser Visiting Researchers-programma. Via Shelter City, een initiatief van Justice and Peace dat zorgt voor tijdelijke opvang en training van mensenrechtenverdedigers die in het thuisland worden vervolgd, komen onderzoekers voor deze samenwerking in aanmerking.

 

Naast onderzoek naar de situatie in hun thuisland, zijn de mensenrechtenverdedigers gedurende 3-6 maanden onderdeel van de reguliere onderzoeksactiviteiten van het T.M.C. Asser Instituut. Ook delen zij de conclusies van hun onderzoek met een breder publiek tijdens lezingen. Maria Kanevskaya, directeur van het Human Rights Resource Center in Sint Petersburg, maakt vanaf 1 oktober als eerste gebruik van een Shelter City-plek binnen het T.M.C. Asser Instituut.

 

Structurele bijdrage aan ontwikkeling internationaal recht

“Door onze kennis en expertise beschikbaar te stellen, leveren we een concrete en structurele bijdrage aan de ontwikkeling van kennis over het internationale recht en de concrete situatie van mensenrechtenverdedigers. De samenwerking met Justice and Peace geeft ons daarvoor des te meer mogelijkheden,” aldus Janne Nijman, wetenschappelijk directeur van het T.M.C. Asser Instituut. “Deze samenwerking is ook voor ons Instituut belangrijk; wij hechten grote waarde aan de kennis en de inzichten die de Shelter City-onderzoekers en -mensenrechtenverdedigers meebrengen naar ons Instituut.”

 

Bescherming mensenrechtenverdedigers

Shelter City is een initiatief van Justice and Peace in samenwerking met een groeiend aantal Nederlandse steden en lokale organisaties. Mensenrechtenverdedigers die in hun eigen land monddood worden gemaakt, komen via Justice & Peace in aanmerking voor een verblijf van drie maanden in één van de Shelter Cities, waaronder Den Haag. Tijdens deze periode kunnen ze hun werk in veiligheid voortzetten en op adem komen, terwijl ze tegelijkertijd hun netwerk kunnen vergroten en trainingen volgen. “Voor de mensenrechtenverdedigers waar wij mee werken, kan dit fellowship programma van grote betekenis zijn”, vertelt Sebastiaan van der Zwaan, directeur van Justice and Peace. “Ze vergroten niet alleen hun onderzoekskwaliteiten en internationale netwerk, maar kunnen de opgedane kennis en inzichten concreet toepassen in hun werk.”

 

Over het T.M.C. Asser Instituut

Het T.M.C. Asser Instituut is een onderzoeks- en kenniscentrum op het gebied van internationaal en Europees recht. Het instituut verricht fundamenteel en onafhankelijk, beleid-geörienteerd onderzoek. Door wetenschap, juridische praktijk en openbaar bestuur bij elkaar te brengen, draagt het Instituut bij aan kritische en constructieve analyses van internationale juridische ontwikkelingen. Alle kennis wordt verspreid via trainingen, conferenties en publicaties. Op deze manier wil het Instituut bijdragen aan de betrouwbaarheid van internationaal recht en internationale instituties. Maria Kanevskya zal onderdeel gaan uitmaken van een van de drie onderzoeksgroepen binnen het T.M.C. Asser Instituut, getiteld ‘Human Dignity and Human Security in International and European Law’. Deze groep kijkt naar hedendaagse internationale ontwikkelingen en de mensenrechtelijke implicaties die hieruit voortkomen.

 

Over Justice and Peace Nederland

Justice and Peace Nederland werkt voor de bevordering van respect voor de mensenrechten, in eigen land en internationaal. De organisatie baseert zich hierbij op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en neemt in haar activiteiten de menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit als uitgangspunten. De organisatie steunt grassroots mensenrechtenverdedigers met het Shelter City-netwerk en veiligheidstrainingen. Daarnaast zet zij zich in voor een rechtvaardige behandeling en bescherming van vluchtelingen.