Publieke herdenking voor omgekomen vluchtelingen op weg naar Europa

Civis Mundi Digitaal #52

Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. In 2014 en 2015 waren er meer dan 3.000 doden per jaar te betreuren, in 2016 waren dat er meer dan 5.000 en dit jaar zijn 2856* mensen overleden op hun weg naar bescherming in Europa. We mogen hen niet vergeten. Daarom vindt er op zondag 5 november 2017 in Den Haag en Amsterdam een Allerzielen herdenking plaats waar het aanwezige publiek aandacht geeft aan de duizenden mensen die vaak naamloos en in stilte sterven.

In Den Haag vindt de herdenking plaats tussen 15:15 en 16:45 naast de Hofvijver, bij de kruising tussen het Spui en Lange Vijverberg. Singer-songwriter Ed Struijlaart verzorgt de muziek, Syrische vluchteling Mohammed Taha zal zijn eigen ervaringen delen met het publiek en de voorzitter van de Haagse Raad van Kerken, Ad van der Helm, geeft een voordracht. Daarnaast zal iemand uit de lokale politiek over het onderwerp spreken en is er een stiltemoment, om te denken aan de duizenden mensen die zijn gestorven en zo gezicht wordt gegeven aan de mensen achter deze cijfers.

Eerste herdenking in Den Haag

Al zes jaar wordt er een Allerzielen herdenking georganiseerd in Amsterdam. Dit jaar organiseren Justice and Peace Nederland, STEK, Cordaid en de Haagse Gemeenschap van Kerken voor het eerste jaar ook in Den Haag een bijeenkomst. De organisaties roepen zoveel mogelijk mensen uit Den Haag op hun steun te betuigen en naar de herdenking toe te komen.

Iedereen is welkom!

Kom en laat zien dat we hen niet mogen vergeten.

Zondag 5 november

15.15 – 16.45

Hofvijver (kruising Spui, Lange Vijverberg), Den Haag